Κεφαλαιακό όφελος ύψους 600 εκατ. ευρώ προβλέπει για την Τράπεζα Πειραιώς από την επαναγορά ομολόγων ο αμερικανικός οίκος αξιολόγησης Μοοdy’s.

Όπως τονίζει σε σχετική έκθεση που δημοσιοποίησε, από την πρόταση επαναγοράς που υπέβαλε η Τράπεζα Πειραιώς στις 15 Οκτωβρίου, δύναται να προκύψει κεφαλαιακό όφελος ύψους 600 εκατ. ευρώ, από το σύνολο των 4,9 δισ. ευρώ που στοχεύει να αντλήσει.  

Κατά τη Moody’s, η Τράπεζα Πειραιώς δύναται να αντλήσει επιπλέον ποσό 800 εκατ. ευρώ από την πώληση θυγατρικών και την ένταξη του αναβαλλόμενου φόρου. Ωστόσο, όπως προειδοποιεί ο οίκος, η Τράπεζα Πειραιώς θα συναντήσει δυσκολίες στην κατεύθυνση άντλησης του συνόλου των κεφαλαιακών αναγκών των 4,9 δισ. ευρώ από ιδιώτες επενδυτές.

Υπενθυμίζεται πως ο οίκος αξιολογεί με C την Τράπεζα Πειραιώς.