Ξεκίνησε σήμερα, Δευτέρα, η περίοδος υποβολής προτάσεων ανταλλαγής από τους ομολογιούχους της Alpha Bank, η οποία λήγει στις 12 Νοεμβρίου, στις 5 μμ. (ώρα Λονδίνου).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας, οι κάτοχοι τίτλων που επιθυμούν να συμμετάσχουν θα πρέπει να ασκήσουν την Επιλογή 2 (διαθέσιμη μόνο στους Επιτρεπομένους Για Απόκτηση Μετοχών [Permitted Equity Holders]) ή την επιλογή 3 (διαθέσιμη μόνο στους Μη Επιτρεπομένους Για Απόκτηση Μετοχών [Non-Permitted Equity Holders]) κατά την υποβολή των εντολών ανταλλαγής, με μία και μόνη εντολή. 

Οι προθεσμίες που τίθενται από οιονδήποτε διαμεσολαβητή και κάθε σύστημα εκκαθάρισης για την υποβολή των εντολών ανταλλαγής θα είναι νωρίτερα από την προθεσμία για την παραλαβή από τον εκπρόσωπο ανταλλαγής των εντολών ανταλλαγής.

Εφόσον δεν προκύψει επέκταση, επανακίνηση ή/και τερματισμός των προτάσεων ανταλλαγής, η Alpha Bank θα ανακοινώσει στις 13 Νοεμβρίου 2015, εάν αποδέχεται τους υφιστάμενους τίτλους ή τις εξ αυτών χρηματικές απαιτήσεις που έχουν εγκύρως προσφερθεί προς ανταλλαγή σχετικά με τις αντίστοιχες προτάσεις ανταλλαγής, καθώς και το τελικό συνολικό ονομαστικό ποσό (Α) των υφιστάμενων τίτλων που έγιναν αποδεκτοί προς ανταλλαγή και (Β) των μη μεταβιβάσιμων αποδείξεων που θα προκύψουν.

Σε κάθε σειρά μη μεταβιβάσιμων αποδείξεων που θα εκδοθούν αναφορικά με τις σειρές των υφιστάμενων τίτλων θα δοθεί ξεχωριστός Κωδικός ISIN και τα δικαιώματα των μη μεταβιβάσιμων αποδείξεων θα πιστωθούν από το σχετικό σύστημα εκκαθάρισης στο σχετικό λογαριασμό του κατόχου τίτλων κατά την Αρχική Ημερομηνία Διακανονισμού (που αναμένεται στις ή περίπου στις 17 Νοεμβρίου 2015).

Σε περίπτωση που κάτοχος τίτλων προσφέρει προς ανταλλαγή υφιστάμενους τίτλους περισσότερων της μίας σειρών και η εν λόγω προσφορά γίνει αποδεκτή από την Alpha Bank, οι σχετικές μη μεταβιβάσιμες αποδείξεις θα πιστωθούν στο λογαριασμό του εν λόγω κατόχου τίτλων αναφορικά με κάθε τέτοια σειρά.

Το προκαταρκτικό πληροφοριακό σημείωμα για την προσφορά των κοινών μετοχών μέσω του βιβλίου προσφορών σε θεσμικούς επενδυτές, διατίθεται στους κατόχους υφιστάμενων τίτλων από τον εκπρόσωπο ανταλλαγής.