Περίπου 70.000 φορολογικές δηλώσεις υποβάλλονται καθημερινά στο Taxisnet με το ρυθμό κατάθεσης να έχει αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με τις αρχές του μήνα.

Ήδη τα πρώτα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων από την εκκαθάριση των δηλώσεων δείχνουν πως τα χρωστικά εκκαθαριστικά «καίνε» και πως τα γνωστά υποζύγια, ήτοι οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, θα βρεθούν για ακόμη μια χρονιά αντιμέτωποι με μεγάλες επιβαρύνσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων έως και σήμερα έχουν υποβληθεί στο Taxisnet 1.078.236 δηλώσεις Ε1 και έχουν εκκαθαριστεί 1.071.426, ενώ έχουν υποβληθεί και 456.721 δηλώσεις Ε2 και 110.289 δηλώσεις Ε3.

Από τις 1.078.236 εκκαθαρισμένες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οι 576.691 δηλώσεις είναι μηδενικές (το 53,82% του συνόλου), οι 352.461 είναι χρεωστικές (το 32,90% του συνόλου) και οι 142.274 δηλώσεις είναι πιστωτικές (το 13,28% του συνόλου).

Οι χρεωστικές δηλώσεις αντιστοιχούν σε συνολικό φόρο 238 εκατ. ευρώ ή σε μέσο φόρο 676 ευρώ ανά φορολογούμενο. Οι πιστωτικές δηλώσεις αντιστοιχούν σε επιστροφή φόρου 42,6 εκατ. ευρώ ή 299 ευρώ ανά φορολογούμενο.