Τουλάχιστον 20 δισ. ευρώ υπολογίζει η PriceWaterHouseCoopers (PwC) ότι θα χρειαστούν για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέχρι το 2020. Το ίδιο διάστημα οι τράπεζες θα κληθούν να αναχρηματοδοτήσουν δάνεια 9 δισ. ευρώ  σε ΜμΕ.

Τα κεφάλαια που χρειάζονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι αρκετά ειδικά αν αναλογιστεί κανείς πως, όπως δήλωσε εντεταλμένος σύμβουλος της PwC κ. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, το 24% εξ αυτών είναι επιχειρήσεις-«ζόμπι» με λειτουργικές ζημιές που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους.

Για να βρεθούν αυτά κεφάλαια και να αντλήσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις την απαιτούμενη χρηματοδότηση ο κ. Μητρόπουλος υπέβαλε, από το βήμα της εκδήλωσης, τρεις προτάσεις:  

- Τη δημιουργία ενός venture capital που θα επενδύει στις καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας. Μάλιστα, ο κ. Μητρόπουλος πρότεινε το fund αυτό να είναι εισηγμένο στο Χρηματιστήριο της Αθήνας με στόχο τη μεγαλύτερη διαφάνεια.

- Τη δημιουργία του «Λευκού Τειρεσία», ενός μητρώου υγιών οικονομικά επιχειρήσεων που θα δίνει χρήσιμες πληροφορίες σε υποψήφιους δανειστές ή επενδυτές.

- Τη σύσταση μια υπηρεσίας μια στάσης (one stop shop) για την καλύτερη αξιοποίηση της λεγόμενης «μαλακής χρηματοδότησης» που περιλαμβάνει κοινοτικές επιδοτήσεις, προγράμματα επιχειρηματικότητα κ.α.