Σε υποβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας αντισυμβαλλόμενου της Εθνικής Τράπεζας από «SD» σε «D» προέβη ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor's.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η υποβάθμιση ακολουθεί υποβολή Δημόσιας Πρότασης από την Εθνική Τράπεζα προς τους ομολογιούχους της, οι οποίοι μπορούν να ανταλλάξουν τα ομόλογά τους με μετοχές που θα προκύψουν από την επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας.

Όπως αναφέρει η Standard and Poor's, η ανταλλαγή τίτλων που προτείνει η Εθνική Τράπεζα συνιστά σύμφωνα με τα κριτήρια του οίκου, ανταλλαγή υπό πίεση (distressed exchange) διότι υποδηλώνει ότι οι επενδυτές θα λάβουν μικρότερη αξία από αυτήν που υπόσχονταν οι αρχικοί τίτλοι. Αυτό συμβαίνει διότι ο εκδότης προσφέρει να ανταλλάξει τους τίτλους με ένα μέσο χαμηλότερης κατάταξης στην κεφαλαιακή δομή του εκδότη. Επιπλέον, η S&P, θεωρεί, σύμφωνα με τα κριτήριά της, ότι η προσφορά δεν είναι εντελώς ευκαιριακή, λαμβάνοντας υπόψη τη χρηματοπιστωτική θέση της τράπεζας.

Ως εκ τούτου, σημειώνει η S&P, μετά και την έναρξη της προσφοράς και λαμβάνοντας υπόψιν τα capital controls που είναι ακόμη σε ισχύ στην Ελλάδα, ο οίκος αξιολόγησης σύμφωνα με τη μεθοδολογία του θεωρεί ότι η Εθνική Τράπεζ είναι σε «default» στις περισσότερες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του ισολογισμού της. Συνολικά, οι τίτλοι που περιλαμβάνονται στην προσφορά ανέρχονται στα 802,5 εκατ. ευρώ.Νέο άλμα για το Bitcoin