Η Συμβουλευτική Επιτροπή των Δεικτών FTSE/Χ.Α. κατά τη συνεδρίαση της Δευτέρας ενέκρινε αλλαγές στη σύνθεση των Δεικτών ως αποτέλεσμα της τακτικής εξαμηνιαίας αναθεώρησης της σύνθεσης τους για το διάστημα Απρίλιος 2015 – Σεπτέμβριος 2015.

Πιο συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες αλλαγές:.

FTSE/Χ.Α Large Cap
Καμιά εισαγωγή, καμία διαγραφή και καμία μεταβολή συντελεστών στάθμισης.

FTSE/Χ.Α. Large Cap Net Total Return
Καμιά εισαγωγή, καμία διαγραφή και καμία μεταβολή συντελεστών στάθμισης.

FTSE/Χ.Α. Mid Cap
Μία εισαγωγή ΟΛΘ, μία διαγραφή FHL Κυριακίδης και μία μεταβολή συντελεστών στάθμισης Ευρωπαική Πίστη.

FTSE/Χ.Α.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτη
Καμιά εισαγωγή, καμία διαγραφή και καμία μεταβολή συντελεστών στάθμισης.

FTSE/Χ.Α. Δείκτης Αγοράς
Πέντε εισαγωγές και συγκεκριμένα οι Ευρωσύμβουλοι, Κορρές, Inform Λύκος, ΟΛΘ και Centric, επτά διαγραφές AS Company, Βιοκαρπέτ, Δρομέας, ΕΚΤΕΡ, Ιντρακάτ, Creta Farms, FHL Κυριακίδης και μία μεταβολή συντελεστών στάθμισης, Ευρωπαική Πίστη.

FTSE/Χ.Α. Κλαδικοί Δείκτες
Όλες οι αλλαγές στο Δείκτη FTSE/Χ.Α. Δείκτης Αγοράς θα πραγματοποιηθούν και στην σύνθεση των αντίστοιχων κλαδικών δεικτών FTSE/Χ.Α. στους οποίους κατατάσσονται οι μετοχές της σύνθεσης του Δείκτη.

Επίσης, ο υπολογισμός των νέων συντελεστών στάθμισης (capping factors) των μετοχών που συμμετέχουν στη σύνθεση των δεικτώνθα πραγματοποιηθεί με βάση τις τιμές κλεισίματος των μετοχών της συνεδρίασης της Παρασκευής 20 Νοεμβρίου 2015.

* FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης
* FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus
* FTSE/Χ.Α. Mid & Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών

Όλες οι αλλαγές θα πραγματοποιηθούν πριν την έναρξη των συναλλαγών της συνεδρίασης της Δευτέρας 30 Νοεμβρίου 2015.

Επιλαχούσες μετοχές δείκτη FTSE

Κωδικός Μετοχής    Μετοχή    Κατάταξη    (%) Στάθμισης
ΙΝΛΟΤ    ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ)             25               72,0
ΟΛΘ    ΟΛΘ (ΚΟ)                        26               26,0
ΟΤΟΕΛ    AUTOHELLAS (ΚΟ)    28                27,0
ΣΩΛΚ    ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ)    29        19,0
ΦΡΛΚ    FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ)    30    80,0
Αριθμός Μετοχών : 5