Μείωση 3,5% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 13,7% στην επιφάνεια και κατά 9,6% στον όγκο παρουσίασε η οικοδομική δραστηριότητα στη χώρα μας, τον Σεπτέμβριο του 2015 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2015 αντιστοιχούν σε 165,5 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 729,9 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσιάζοντας μείωση κατά 18,5% στην επιφάνεια και κατά 13,1% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2014.

Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2015, στο σύνολο της Χώρας, αντιστοιχούν σε 13,0 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 45,6 χιλιάδες m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για το μήνα Σεπτέμβριο 2015, είναι 5,9%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από το Οκτώβριο 2014 έως τον Σεπτέμβριο 2015, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 13.263 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 2.789,2 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 14.561,4 χιλιάδες m3 όγκου.

Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Οκτωβρίου 2013 - Σεπτεμβρίου 2014 παρατηρήθηκε, αύξηση κατά 2,4% στην επιφάνεια και κατά 25,0% στον όγκο.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Οκτωβρίου 2014 - Σεπτεμβρίου 2015, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 6,3% στην επιφάνεια και κατά 5,1% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Οκτωβρίου 2013 - Σεπτεμβρίου 2014.

Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 25,8%.

Το εννιάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2015, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 10,4% στην επιφάνεια και κατά 40,7% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο εννιάμηνο του έτους 2014. 

Αντίστοιχα, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 3,0% στην επιφάνεια και κατά 2,3% στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2014.