Η Ελλάδα βρίσκεται στην 32η θέση από τις 34 χώρες μέλη του ΟΟΣΑ όσον αφορά στην ένταξη των νέων στην οικονομία. Αυτό καταδεικνύει πρόσφατη έκθεση για το Δείκτη Νέων Εργαζομένων της PwC, ο οποίος αξιολογεί κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν επιτυχώς στην εξέλιξη των νέων.

Ειδικότερα, συγκρίνονται η συμμετοχή των νέων στην απασχόληση, στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση σε 34 χώρες του ΟΟΣΑ. Ένα σημαντικό συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει η έρευνα είναι ότι σε τιμές ΑΕΠ 2015, το πιθανό μακροπρόθεσμο όφελος από την ένταξη των νέων στην οικονομία στο συνολικό ΑΕΠ των χωρών του ΟΟΣΑ θα μπορούσε να φτάσει τα 1,2 τρις δολάρια.

Ακόμη, σύμφωνα με την έκθεση, η Ελβετία και η Γερμανία βρίσκονται στην κορυφή της κατάταξης των πιο επιτυχημένων χωρών για το 2014, ενώ ακολουθούν η Αυστρία, η Ισλανδία, η Νορβηγία και ο Καναδάς.

Στις περισσότερες χώρες παρατηρείται πτώση της βαθμολογίας μεταξύ 2006 και 2011, αντανακλώντας τις αρνητικές επιπτώσεις που είχε η παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση στους νέους εργαζόμενους. Πολλές χώρες έχουν σημειώσει σημαντική βελτίωση σε σχέση με το 2011, όχι όμως όλες, για αυτό και η μέση βαθμολογία των χωρών του ΟΟΣΑ για το 2014 εξακολουθεί να είναι σημαντικά χαμηλότερη σε σχέση με τα προ κρίσης επίπεδα του 2006.

Παράλληλα, εάν όλες οι χώρες μπορούσαν να μειώσουν τα ποσοστά των νέων μεταξύ 20 και 24 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης στα γερμανικά επίπεδα, οι περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ θα μπορούσαν να πετύχουν σημαντική ενίσχυση του ΑΕΠ τους μακροπρόθεσμα, από περίπου 1% στη Σουηδία και τη Δανία σε περίπου 3% στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο και έως και 7-9% στην Ισπανία, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Τουρκία.

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αποτελεί τον σταθμικό μέσο 8 δεικτών που αντανακλούν τη δραστηριοποίηση στην αγορά εργασίας και τη συμμετοχή στην εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση των νέων μέχρι 25 ετών σε 34 χώρες μέλη του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ).