«Ότι ίσχυε για τις αποδείξεις το 2014 θα ισχύσει και το 2015». Αυτό διευκρίνιζαν την Τετάρτη το μεσημέρι στελέχη του οικονομικού επιτελείου δίδοντας διευκρινίσεις για τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013). Την Τετάρτη το απόγευμα οι ίδιοι κύκλοι διέρρεαν ότι για τα εισοδήματα του 2015 που θα δηλωθούν το 2016 δεν θα υπάρξει τελικά η υποχρέωση δήλωσης αποδείξεων για την κατοχύρωση του αφορολογήτου. 

Ο Ν. 4172/2013 προβλέπει πως προκειμένου το ποσό μείωσης φόρου των 2.100 ευρώ που προκύπτει με βάση την κλίμακα μισθωτών και συνταξιούχων να διατηρηθεί ακέραιο, ο φορολογούμενος απαιτείται να προσκομίσει αποδείξεις σε ποσοστό 10% του δηλούμενου και φορολογούμενου ατομικού εισοδήματος.Το ποσό των αποδείξεων που προσκομίζονται γίνεται αποδεκτό μόνο εφόσον έχει περιληφθεί στην εμπρόθεσμη δήλωση, λογίζεται συνολικά και για τους δύο συζύγους και επιμερίζεται μεταξύ τους ανάλογα με το δηλούμενο και φορολογούμενο σύμφωνα με την κλίμακα ατομικό εισόδημα.

Στην περίπτωση που δεν προσκομίζεται το απαιτούμενο ποσό αποδείξεων αγορών, η θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου ποσού αποδείξεων, με ανώτατο όριο τις 10.500 ευρώ και του προσκομισθέντος ποσού αποδείξεων, πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 22% και το ποσό που προκύπτει προσαυξάνει το φόρο.

Το υπουργείο Οικονομικών διαπίστωσε πως ο Ν. 4172/2013 χρειάζεται νομοτεχνική βελτίωση προκειμένου να κατοχυρωθεί και για τα εισοδήματα του 2015 η έκπτωση φόρου των 2.100 ευρώ για όσους προσκομίζουν αποδείξεις σε ποσοστό 10% του δηλούμενου και φορολογούμενου ατομικού εισοδήματος τους. Το τεχνικό αυτό θέμα δεν επηρεάζει τους φορολογουμένους που έτσι ή αλλιώς γνώριζαν πως θα πρέπει να συλλέγουν αποδείξεις.

Σήμερα το μεσημέρι στελέχη του υπουργείου Οικονομικών ανάφεραν πως η σχετική νομοτεχνική βελτίωση θα ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο που θα καταθέσει στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών την επομένη εβδομάδα και το οποίο θα προβλέπει πως από την 1η Ιανουαρίου 2016 παύει η υποχρέωση συλλογής χάρτινων αποδείξεων και την έκπτωση φόρου θα κερδίζουν μόνο όσοι έχουν κάνει δαπάνες με πλαστικό χρήμα ή μέσω τραπεζικών συναλλαγών έως το 10% του εισοδήματος τους. Ωστόσο, το απόγευμα ανέφεραν πως τελικά δεν θα απαιτηθεί σχετική διάταξη και πως η συλλογή αποδείξεων δεν θα είναι απαραίτητη για την κατοχύρωση του αφορολογήτου. Το τί τελικά θα ισχύσει θα φανεί τις επόμενες ημέρες. 

Το ίδιο νομοσχέδιο θα προβλέπει την εξαίρεση από το φόρο των δωρεών χρηματικών ποσών από γονείς σε τέκνα και από παππούδες σε εγγόνια έως 5.000 ευρώ που έγιναν μετά τις 28 Ιουνίου, ήτοι μετά την εισαγωγή των capital controls. Καθώς ο φόρος είναι 10% πρόκειται να επιστραφούν ποσά έως και 500 ευρώ.

Τέλος, με το ίδιο νομοσχέδιο θα μεταφερθεί πλήρως η αρμοδιότητα του ΣΔΟΕ στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, ενώ θα υπάρχει και πρόβλεψη πως όσοι εισπράττουν μερίσματα θα πρέπει να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος έως τις 30 Ιουνίου.