Πολιτικοί, κρατικοί λειτουργοί, δημοσιογράφοι, διοικητές ΔΕΚΟ, αλλά και ιατροί του ΕΣΥ είναι μεταξύ εκείνων που θα εγκαινιάσουν από την 1η Ιανουαρίου 2016 το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο.

Απόφαση των υπουργών Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου και Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλου που δημοσιεύτηκε σήμερα προβλέπει την υποχρέωση όσων υποβάλουν δήλωση πόθεν έσχες να δηλώσουν από την 1η Ιανουαρίου 2016 στο Taxisnet, μετρητά, κοσμήματα και άλλα πολύτιμα είδη που είτε φυλάσσονται σε θυρίδες, είτε βρίσκονται εκτός τραπεζών.

Βάσει της κοινής υπουργικής απόφασης οι δηλώσεις πόθεν έσχες θα υποβάλλονται πλέον υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω Taxisnet με τους σχετικούς κωδικούς που διαθέτει ο φορολογούμενος και η έναρξη υποβολής των δηλώσεων θα αρχίσει την 1η Ιανουαρίου του 2016. Κατά την πρώτη εφαρμογή της ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης η δήλωση θα θεωρηθεί ς αρχική και ως εκ τούτου θα περιλαμβάνει το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του υπόχρεου και όχι μόνο τις μεταβολές.

Η σχετική απόφαση αναφέρει μεταξύ άλλων πως «με τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης δηλώνονται τα φυλασσόμενα εκτός πιστωτικών ιδρυμάτων ή εντός θυρίδων και ιδίως μετρητά, τιμαλφή, πολύτιμα είδη, πολύτιμα μέταλλα, πολύτιμοι λίθοι, όταν το μεν συνολικό ποσό των μετρητών υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ, η δε συνολική αξία των λοιπών υπερβαίνει το ποσό των 30.000) ευρώ. Τα προαναφερόμενα ποσά αφορούν αθροιστικά υπόχρεο, σύζυγο και ανήλικα τέκνα».

Για τη διασφάλιση της διαδικασίας η απόφαση προβλέπει πως ο υπόχρεος, κατά την ηλεκτρονική υποβολή και μετά την ταυτοποίησή του μέσω των κωδικών του Taxisnet, θα μπορεί να αντλεί τα δεδομένα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) και ακινήτων (έντυπο Ε9) που τηρούνται ηλεκτρονικά στη ΓΓΔΕ.

Με την οριστική υποβολή θα υποχρεούται να επισυνάψει στην δήλωση περιουσιακής κατάστασης τα ηλεκτρονικά αρχεία των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και ακινήτων ή να αποδεχθεί μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής υποβολής της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης την απευθείας άντληση των δηλώσεων αυτών από το Taxis.

Στη βάση αυτή τα στοιχεία των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και ακινήτων των υπόχρεων σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης, οι οποίοι έχουν αποδεχτεί την απευθείας άντληση αυτών από το Taxis κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, κατά τη διαδικασία υποβολής της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης μεταφέρονται ψηφιακά στην εφαρμογή υποβολής.

Σχετικά με το απόρρητο της διαδικτυακής επικοινωνίας του υπόχρεου με τα συστήματα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων αναφέρεται μόνον πως «θα διασφαλίζεται με τη χρήση ψηφιακού πιστοποιητικού από την εφαρμογή υποβολής». Το θέμα αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς στοιχεία με τα μετρητά και τα τιμαλφή εκατομμυρίων πολιτών θα μπορούσαν να βρεθούν αναρτημένα στο internet, όπως άλλωστε έχει συμβεί και στο παρελθόν.

«Τα απόρρητα στοιχεία των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης τηρούνται κρυπτογραφημένα στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του συστήματος. Το ηλεκτρονικό σύστημα συνοδεύεται από πολιτικές ασφάλειας, που καλύπτουν όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και εξασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα και ακεραιότητα των στοιχείων της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων», αναφέρει η σχετική απόφαση.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με το νόμο 3213/2003 δήλωση περιουσιακής κατάστασης υποβάλλουν ο Πρωθυπουργός, οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων, οι υπουργοί, οι αναπληρωτές υπουργοί και οι υφυπουργοί, οι βουλευτές και οι ευρωβουλευτές, οι  γενικοί και ειδικοί γραμματείς υπουργείων, οι περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες, οι δήμαρχοι, οι πρόεδροι, οι διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι και οι γενικοί διευθυντές νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οι δικαστικοί και οι εισαγγελικοί λειτουργοί, καθώς επίσης τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, οι πρόεδροι, οι διοικητές, οι υποδιοικητές και οι γενικοί διευθυντές πιστωτικών ιδρυμάτων, οι μέτοχοι τηλεοπτικών σταθμών και εφημερίδων, οι δημοσιογράφοι , οι γιατροί του ΕΣΥ και του ΕΟΠΥΥ, κ.α..