Στις αρχές του 2016 θα ανακοινωθούν τα νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ που θα αφορούν περισσότερους από 55.000 ανέργους, όπως ανέφερε η διοικήτρια του ΟΑΕΔ κυρία Μαρία Καραμεσίνη, στο Συνέδριο του ΙΝΕ ΓΣΕΕ και ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ με θέμα «Δια Βίου Μάθηση, επαγγελματική κατάρτιση, απασχόληση και οικονομία».

Όπως τόνισε η κ. Καραμεσίνη καμιά μορφή μαθητείας δεν έχει αξία εάν δεν υπάρχουν στην αγορά θέσεις απασχόλησης για την απορρόφηση τους.

Η διοικήτρια του Οργανισμού αναφέρθηκε στο πλαίσιο για την Αναδιοργάνωση του Επιχειρησιακού Μοντέλου του ΟΑΕΔ και υπογράμμισε πως είναι επιβεβλημένη και πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα στο 2016 καθώς αποτελεί προϋπόθεση για να συνεχίσει η χρηματοδότηση του Οργανισμού από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Η ανάγκη για την Αναδιοργάνωση του Επιχειρησιακού Μοντέλου προέκυψε από την αύξηση του όγκου των ανέργων σε συνδυασμό με την αλλαγή της σύνθεσης τους. Η αναδιοργάνωση θα κινηθεί μέσα σε τέσσερις άξονες, ως εξής:

- Μέσω της απλούστευσης των διαδικασιών και τη μείωση της γραφειοκρατίας σε ότι αφορά την απασχόληση.

- Μέσω της βελτίωσης των πληροφοριακών συστημάτων του Οργανισμού και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του, καθώς ήδη από το νέο έτος η ανανέωση της κάρτας ανεργίας θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά.

- Μέσω της βελτίωσης των σχέσεων του εργοδότη με τον άνεργο, ενώ θα θεσμοθετηθεί και ο Εργασιακός Σύμβουλος για τον Εργοδότη. Επίσης, θα επιδιωχθεί συνεργασία του Οργανισμού με τους κοινωνικούς εταίρους στο πλαίσιο των νέων ενεργητικών προγραμμάτων που έχουν στόχευση συμβουλευτική, την κατάρτιση και την εγγυημένη απασχόληση.

- Από την αναβάθμιση των Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ, στις οποίες μέσα στην κρίση, σημειώθηκε μείωση 10.300 θέσεων. Η αναβάθμιση των σχολών θα γίνει μέσα από συνεχή ανανέωση των προγραμμάτων σπουδών και τη δημιουργία ειδικοτήτων με βάση τις ανάγκες της αγοράς εργασία