Ένα νέο μοντέλο συνεργασίας με τις επιχειρήσεις προωθεί ο ΟΑΕΔ με σκοπό την ανταπόκρισή του στις καταγεγραμμένες ανάγκες των εταιρειών.

Πρόκειται για ένα νέο πλάνο για την προσέγγιση των επιχειρήσεων που προσφέρουν θέσεις εργασίας ή μπορούν να δημιουργήσουν νέες και η βασική καινοτομία αφορά στη θέσπιση μόνιμου μηχανισμού για τη μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης των εργοδοτών από τις υπηρεσίες του οργανισμού, ενώ δημιουργεί και ειδική μονάδα για τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Οι αλλαγές υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος για τον «Επαναπροσδιορισμό του Επιχειρησιακού Μοντέλου του ΟΑΕΔ» και ειδικότερα, του ενταγμένου στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» έργου «Αναβάθμισης Υπηρεσιών, Εργαλείων και Διαδικασιών Συμπράξεων».

Τις αλλαγές αυτές στη μεθοδολογία, στη διαδικασία και στις πρακτικές προσέγγισης των επιχειρήσεων-εργοδοτών ο ΟΑΕΔ τις χάραξε και τις υλοποιεί, λαμβάνοντας υπόψη τις καταγεγραμμένες ανάγκες, συστάσεις και προτεραιότητες των ίδιων των επιχειρήσεων που δημιουργούν θέσεις εργασίας.

Το σύνολο των αλλαγών που έχουν δρομολογηθεί και υλοποιούνται στον ΟΑΕΔ και στις οποίες οικοδομείται η νέα σχέση του οργανισμού με τις επιχειρήσεις-εργοδότες παρουσιάστηκαν σε δύο ημερίδες που οργανώθηκαν στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα -στις 10/11 και στις 13/11- με θέμα «Ο ΟΑΕΔ προσεγγίζει τις επιχειρήσεις» στο πλαίσιο του παραπάνω προγράμματος και με την συμμετοχή εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου καθώς και της ηγεσίας του υπουργείου Εργασίας και του ΟΑΕΔ.

Η διοικήτρια του ΟΑΕΔ, κ. Μαρία Καραμεσίνη, αναφέρθηκε στην ανάγκη του επιχειρησιακού επαναπροσδιορισμού του οργανισμού, ώστε να ανταποκριθεί στις μεγάλες ανάγκες της κοινωνίας και τις προκλήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τονίζοντας ότι οι προσπάθειες βελτίωσης των υπηρεσιών του οργανισμού προς τους εργοδότες και τους ανέργους είναι μία συνεχής προσπάθεια που θα συνεχιστεί και μετά την ολοκλήρωση του επιχειρησιακού επαναπροσδιορισμού του ΟΑΕΔ το 2016.

Οι ίδιοι οι εργοδότες είχαν τη δυνατότητα να εκθέσουν τους προβληματισμούς τους για τη συνεργασία τους με τον ΟΑΕΔ, ανταλλάσσοντας απόψεις με τους ειδικευμένους εργασιακούς συμβούλους και την διοίκηση του οργανισμού στο πλαίσιο συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης. Ο εποικοδομητικός αυτός διάλογος κατέληξε σε συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωση των υπηρεσιών του οργανισμού.