Κατατέθηκαν στη Βουλή με τη μορφή τροπολογίας από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη τα νέα τέλη κυκλοφορίας για το 2016.

Με τις νέες αλλαγές αναπροσαρμόζονται τα τέλη κυκλοφορίας ώστε για παλαιότερα οχήματα να είναι χαμηλότερα σε σχέση με αυτά που θα καταβάλλουν τα πιο καινούργια που είναι υψηλότερης εμπορικής αξίας, ώστε να γίνεται δικαιότερη η κατανομή βαρών. Ακόμη, επιβάλλονται τέλη κυκλοφορίας και στα υβριδικά αυτοκίνητα καθώς και στις δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ιδιωτικής χρήσης άνω των 1548 κ.ε..

Για τα οχήματα με πρώτη ταξινόμηση έως το 2000 τα τέλη κυκλοφορίας παραμένουν αμετάβλητα στα σημερινά επίπεδα για ΙΧ με κυβικά έως 1.357 κ.ε.

Μεταξύ 1.358 - 1.548 κ.ε. μειώνονται από 240 ευρώ σήμερα σε 225 ευρώ.

Για ΙΧ 1.549 - 1.738 κυβικών τα τέλη μειώνονται από 265 ευρώ σε 250 ευρώ.

Για ΙΧ κυβισμού 1.739 - 1.928 μειώνονται από τα 300 ευρώ στα 280 ευρώ.

Για ΙΧ 1.929 - 2.357 κυβικών τα τέλη μειώνονται από 660 ευρώ σε 615 ευρώ.

Για ΙΧ 2.358 - 3.000 κυβικών τα τέλη μειώνονται από 880 ευρώ σε 820 ευρώ.

Για οχήματα 3.001- 4.000 κ.ε. τα τέλη από 1.100 ευρώ μειώνονται σε 1.025 ευρώ.

Τέλος, για ΙΧ άνω των 4.001 κ.ε. τα τέλη κυκλοφορίας από 1.320 ευρώ μειώνονται σε 1.230 ευρώ.

Για τα οχήματα με πρώτη ταξινόμηση από το έτος 2001 έως και το έτος 2005 τα τέλη κυκλοφορίας παραμένουν αμετάβλητα στα σημερινά επίπεδα για ΙΧ με κυβικά έως 1.928 κ.ε.

Μειώνονται για τα ΙΧ 1.929 - 2.357 κυβικών από τα 660 ευρώ στα 630 ευρώ.

Για τα ΙΧ 2.358 - 3.000 κυβικών μειώνονται από τα 880 ευρώ σε 840 ευρώ.

Για τα ΙΧ 3.001- 4.000 κ.ε. τα τέλη από 1.100 ευρώ μειώνονται σε 1.050 ευρώ.

Για τα ΙΧ άνω των 4.001 κ.ε. μειώνονται από 1.320 ευρώ σε 1.260 ευρώ.

Με τις επερχόμενες αλλαγές τα τέλη κυκλοφορίας για οχήματα που κυκλοφόρησαν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2005 και είναι μεταξύ 1.358 - 1.548 κ.ε. αυξάνονται από 240 ευρώ σήμερα σε 255 ευρώ.

Για ΙΧ 1.549 - 1.738 κυβικών τα τέλη αυξάνονται από 265 ευρώ σε 280 ευρώ.

Για ΙΧ κυβισμού 1.739 - 1.928 αυξάνονται από τα 300 ευρώ στα 320 ευρώ. Για ΙΧ 1.929 - 2.357 κυβικών τα τέλη αυξάνονται από 660 ευρώ σε 690 ευρώ. 

Για ΙΧ 2.358 - 3.000 κυβικών τα τέλη αυξάνονται από 880 ευρώ σε 920 ευρώ.

Για οχήματα 3.001- 4.000 κ.ε. τα τέλη από 1.100 ευρώ αυξάνονται σε 1.150 ευρώ.

Τέλος, για ΙΧ άνω των4.001 κ.ε. τα τέλη κυκλοφορίας από 1.320 ευρώ αυξάνονται σε 1.380 ευρώ.

Στα τέλη κυκλοφορίας για επιβατικά αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1η Νοεμβρίου 2010 και μετά οι αυξήσεις ανά γραμμάριο εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα έχουν ως εξής:

Από 0 – 90 (γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμετρο) δεν πληρώνουν.

Από 91 έως 100 πληρώνουν 0,90 ευρώ , από 101 έως 120 καταβάλουν 0,98 ευρώ.

Από 121 έως 140 ευρώ πληρώνουν 1,20 ευρώ (από 1,10 ευρώ σήμερα).

Από 141 έως 160 καταβάλουν 1,85 ευρώ(από 1,70 σήμερα).

Από 161 έως 180 θα πληρώνουν 2,45 ευρώ (από 2,25 ευρώ σήμερα).

Από 181 έως 200 γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμετρο θα πληρώνουν 2,78 ευρώ (σήμερα 2,55).

Από 201 έως 250 θα πληρώνουν 3,05 ευρώ (σήμερα 2,80) και άνω των 251 γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμετρο θα πληρώνουν 3,72 ευρώ (από 3,40 ευρώ σήμερα).

Όπως αναφέρεται στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που συνοδεύει την τροπολογία το δημοσιονομικό όφελος από τις αυξομειώσεις στα τέλη θα είναι μόλις 13 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά: