Σημαντική πτώση κατέγραψε τον Φεβρουάριο ο δείκτης «φόβου» για την ελληνική οικονομία που καταρτίζει το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ).

Σύμφωνα με σχετική έκθεση του ΚΕΠΕ, ο δείκτης διαμορφώθηκε στο 23,86%, επίπεδα χαμηλότερα του ιστορικού μέσου όρου του (από τον Ιανουάριο του 2004) για την ελληνική αγορά, ο οποίος είναι στο 32,98%. 

Όπως σημειώνεται σχετικά από το Κέντρο, «η εξέλιξη του δείκτη αποτυπώνει μείωση της αβεβαιότητας για την πορεία της ελληνικής αγοράς».

Εξάλλου, ο Σύνθετος Δείκτης Προήγησης του ΚΕΠΕ, που παρέχει πρόδρομες ενδείξεις για την πορεία και τις μεταστροφές στην ελληνική οικονομική δραστηριότητα, υποχώρησε για τον Νοέμβριο του 2020.

Η πτώση του ΣΔΠ, η αντανακλά εν μέρει τη βραχυπρόθεσμη επιδείνωση των προοπτικών για την ελληνική οικονομία, εξαιτίας της επιβολής νέων έκτακτων μέτρων περιορισμού ή/και αναστολής της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας στη χώρα.

Παράλληλα, ενσωματώνει την επίδραση της έλευσης του δεύτερου κύματος της πανδημίας Covid-19 που ενισχύει την απορρέουσα αβεβαιότητα αναφορικά με τη συνολική εξέλιξη της συνδεόμενης υγειονομικής κρίσης» σημειώνει το ΚΕΠΕ.