Σταδιακή μείωση τιμών εντός των δύο επόμενων ετών τιμών στα οff-patent και γενόσημα φάρμακα αλλά και την θέσπιση clawback στα νοσοκομειακά φάρμακα προβλέπει η συμφωνία στην οποία κατέληξαν κυβέρνηση και δανειστές.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Υγείας το αρχικό προαπαιτούμενο για την επίτευξη συμφωνίας ήταν η κατάργηση της προστασίας των off-patent και γενοσήμων φαρμάκων, σύμφωνα με την οποία η τιμή των πρώτων δεν μπορεί να μειωθεί κάτω από τα 12 ευρώ ανά συσκευασία και η τιμή των δεύτερων δεν μπορεί να μειωθεί κάτω από 7,8 ευρώ ανά συσκευασία. Ωστόσο η διαπραγμάτευση κατέληξε  στην εισαγωγή ενός κόφτη (σταδιακή απομείωση του εν λόγω μηχανισμού προστασίας) μέσα στην περίοδο των επόμενων δύο ετών.

Κυβερνητικοί παράγοντες υποστηρίζουν ότι με τη συμφωνία αυτή το υπουργείο Υγείας διασφαλίζει την αποφυγή της περαιτέρω επιβάρυνσης των ασθενών, την εξοικονόμηση δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης, εξοικονόμηση η οποία εξετάζεται να συνδεθεί με τη μείωση του κόστους συμμετοχής των ασθενών στα φάρμακά τους. Επίσης επιτυγχάνει τον επιμερισμό του κόστους από τη μείωση της δαπάνης μεταξύ των εγχώριων και των πολυεθνικών φαρμακοβιομηχανιών.

Πώς θα υπολογίζονται οι τιμές των γενοσήμων

Σύμφωνα με το νέο σύστημα υπολογισμού στο δελτίο τιμών του πρώτου εξαμήνου του 2016, το όριο προστασίας θα είναι 9 ευρώ για τα off-patent και 5,5 ευρώ για τα γενόσημα. Στο δελτίο τιμών του δευτέρου εξαμήνου του 2016 το όριο προστασίας θα είναι 7 ευρώ  για τα off-patent και 4 ευρώ για τα γενόσημα. Στο δελτίο τιμών του πρώτου εξαμήνου του 2017 το όριο προστασίας θα είναι 4,5 ευρώ για τα off-patent και 3 ευρώ για τα γενόσημα. Στο δελτίο τιμών του δεύτερου εξαμήνου του 2017 το όριο προστασίας θα είναι 1 ευρώ για off-patent και γενόσημα. Για τον τρόπο υπολογισμού θα υπάρξει Υπουργική Απόφαση που θα εκδοθεί άμεσα.

Επίσης συμφωνήθηκε το ύψος της δαπάνης πάνω από την οποία θα υπάρχει claw back να είναι 570 εκατ. ευρώ για το έτος 2016, 550 εκατ. ευρώ για το έτος 2017 και 530 εκατ. ευρώ για το έτος 2018.

Αντιδρούν οι Έλληνες φαρμακοβιομήχανοι

Την ίδια ώρα έντονη είναι η  αντίδραση της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ)  η οποία απέστειλε επιστολή στους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου σχετικά με το θέμα της περαιτέρω μείωσης στις τιμές των γενοσήμων. Στην επιστολή της τονίζει πως οι νέες ρυθμίσεις για τις τιμές των φαρμάκων θα οδηγήσουν στη χειραγώγηση της φαρμακευτικής αγοράς εις βάρος της εγχώριας παραγωγής φαρμάκου και υπέρ των εισαγόμενων σκευασμάτων.

Με τις ρυθμίσεις αυτές  να φέρουν «θα εξουδετερωθεί η ελληνική παραγωγή. Σήμερα το 80% των φαρμάκων που καταναλώνουμε είναι εισαγόμενα. Αυτά διαμορφώνουν κατά κύριο λόγο τη φαρμακευτική δαπάνη. Μόνο το 20% είναι φτηνότερα, κυρίως τα  ελληνικά. Με τις απαιτήσεις των «θεσμών» είναι φανερό, ότι επιχειρείται να δημιουργηθεί ακόμα μεγαλύτερος χώρος για την εισαγωγή νέων ακριβών σκευασμάτων. Επιδιώκεται δηλαδή μια νέα βίαιη αναδιανομή της «πίτας» υπέρ των εισαγωγών, με τα ελληνικά φάρμακα να περιορίζονται στο 5% της φαρμακευτικής αγοράς».