Λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρετικά επείγουσες και απρόβλεπτες συνθήκες, λόγω της εμφάνισης του κορονοϊού και την ανάγκη για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της διάδοσής του, το υπουργείο Οικονομικών είχε στις 3 Απριλίου 2020 θέσει σε προσωρινή αναστολή την παράδοση του έργου των νέων αντικειμενικών τιμών και είχε «παγώσει» τη λειτουργία της βάσης δεδομένων για την ηλεκτρονική καταχώρηση από τους εκτιμητές της τιμής εκκίνησης και της αξίας οικοπέδου.

Με νέα απόφαση που δημοσιεύθηκε τις τελευταίες ώρες, η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών προχώρησε μετά από 175 ημέρες στην άρση αναστολής παράδοσης του έργου των εκτιμητών και ενεργοποίησε εκ νέου τη δυνατότητας ηλεκτρονικής καταχώρισης της τιμής εκκίνησης και της αξίας οικοπέδου στη βάση δεδομένων την οποία διαχειρίζεται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Σύμφωνα με την απόφαση, το έργο των εκτιμητών πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο έως τις 5 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 23:59.

Πώς θα διορθωθούν τυχόν σφάλματα

«Οι εκτιμητές, που έχουν οριστικοποιήσει τις εισηγήσεις τους, δύνανται να διορθώσουν τυχόν σφάλματα στην τεχνική έκθεση, ιδίως την υπογραφή και σφραγίδα με καταχωρημένο τον αριθμό πιστοποίησης, προκειμένου το περιεχόμενο της τεχνικής έκθεσης να είναι συμβατό με τα δεδομένα που καταχωρήθηκαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Οι ήδη υποβληθείσες, ως οριστικές, εισηγήσεις για την τιμή ζώνης και την αξία οικοπέδου δεν δύνανται να τροποποιηθούν», αναφέρεται στη σχετική απόφαση.

Να σημειωθεί πως οι ιδιώτες εκτιμητές έχουν πληρωθεί για το παραδοτέο έργο τους μέχρι και τη στιγμή της αναστολής. Όταν ολοκληρωθεί η εκτιμητική άσκηση, θα πληρωθούν για το σύνολο της εργασίας τους. 

Διαβάστε επίσης: