Στα 71,3 εκατ. ευρώ ανήλθε η αξία των ακάλυπτων επιταγών και απλήρωτων συναλλαγματικών στο οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2020, σημειώνοντας πτώση σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019, όταν είχε ανέλθει σε 93,5 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, μεμονωμένα τον Αύγουστο οι ακάλυπτες επιταγές που καταγγέλθηκαν στον «Τειρεσία» σημείωσαν μεγάλη αύξηση τόσο σε αριθμό τεμαχίων, όσο και σε αξία.

Σύμφωνα με το Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων της Τειρεσίας ΑΕ οι ακάλυπτες επιταγές ανήλθαν στο διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου 2020 σε 3.928 τεμάχια αξίας 52,90 εκατ. ευρώ, από 69 εκατ. ευρώ στο οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2019 και 78,5 εκατ. ευρώ στο διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου 2018.

Οι ακάλυπτες επιταγές μέσα στον Αύγουστο ανήλθαν σε 605 τεμάχια, συνολικής αξίας 4,9 εκατ. ευρώ, όταν τον Ιούλιο του 2020 είχαν σφραγιστεί 245 επιταγές, συνολικής αξίας 2,5 εκατ. ευρώ. Δηλαδή σημείωσαν αύξηση 146,94% ως προς τα τεμάχια και 96,47% ως προς την αξία σε μηναία βάση. Να σημειωθεί πάντως πως οι ακάλυπτες επιταγές μόνον τον Αύγουστο 2019 είχαν αυξηθεί κατά 8,9 εκατ. ευρώ ή κατά 583 τεμάχια.

Oι απλήρωτες συναλλαγματικές ανήλθαν στο διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου 2020 σε 12.771 τεμάχια συνολικής αξίας 18,4 εκατ. ευρώ. Στο διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου 2019 είχαν διαμορφωθεί στα 24,5 εκατ. ευρώ και στο διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου 2019 σε 25 εκατ. ευρώ.

Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί πως τα παραπάνω στοιχεία της Τειρεσίας ΑΕ δεν προσφέρονται για την έκδοση συμπερασμάτων. Πιο ασφαλή εικόνα θα έχουμε στα μέσα Νοεμβρίου, όταν δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία για τις ακάλυπτες επιταγές του Οκτωβρίου.

Τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών που ψηφίσθηκε τον Ιούλιο προέβλεπε ότι αξιόγραφα οφειλόμενα από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό κλάδο, επί των οποίων έχει βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από την 1η Ιουνίου 2020 έως τις 15 Ιουλίου 2020, δεν καταχωρίζονται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται από τα πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός 75 ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους. Επίσης, με την ίδια τροπολογία ανεστάλησαν κατά επιπλέον 60 ημέρες, οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιόγραφων οφειλόμενων από επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα.

Πιο απλά, αυτή η τροπολογία έχει ως αποτέλεσμα να μην αυξηθεί στατιστικά ο αριθμός των ακάλυπτων επιταγών που κοινοποιούνται στον Τειρεσία, κάτι που ωστόσο θα σταματήσει να ισχύει από τον Οκτώβριο.