«Σε αντίθεση με τις προηγούμενες τριμηνιαίες εκθέσεις, η Έκθεση Β' Τριμήνου 2020 του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή δεν περιέχει στοιχεία εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης και την εκτιμώμενη δαπάνη τους. Δυστυχώς, παρά τα επανειλημμένα αιτήματά μας προς τις αρμόδιες υπηρεσίες και στη συνέχεια τον Διοικητή του ΕΦΚΑ δεν λάβαμε τα συγκεκριμένα στοιχεία όπως διαμορφώθηκαν στο τέλος Ιουνίου 2020, ούτε και καμία εξήγηση για αυτό» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή.

«Ουδέποτε στο παρελθόν είχαμε συναντήσει παρόμοιο πρόγραμμα»

Το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή αναφέρει στην ανακοίνωσή του πως «αδυνατεί να κατανοήσει την άρνηση της διοίκησης του ΕΦΚΑ να συνεχίσει να παρέχει τα στοιχεία που παρείχε μέχρι πρότινος και συνδέονται άμεσα με την παρακολούθηση των δημοσιονομικών μεγεθών της Γενικής Κυβέρνησης. Ουδέποτε στο παρελθόν είχαμε συναντήσει παρόμοιο πρόβλημα από τις δημόσιες υπηρεσίες και φορείς που συνεργαζόμαστε και μας παρέχουν ανελλιπώς τα στοιχεία που χρειαζόμαστε».

Το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή σημειώνει ότι «θα υπερασπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο τη διασφάλιση του θεσμικού του ρόλου και την απαρέγκλιτη τήρηση του άρθρου 28 του Ν. 4270/2014 που ορίζει ρητά ότι ‘όλοι οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υποχρεούνται να παρέχουν στο Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή κάθε πληροφορία που εκείνο κρίνει αναγκαία για την επιτέλεση του έργου του’».

Πηγές του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή ανέφεραν ότι στο τέλος Μαρτίου 2020 -με βάση την τελευταία ενημέρωση που είχαν- οι εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης ανέρχονταν σε 160.959 και αφορούσαν δαπάνη ύψους 360 εκατ. ευρώ έναντι 151.396 αιτήσεων δαπάνης, ύψους 383 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2019. Στις εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης περιλαμβάνονται οι αιτήσεις συνταξιοδότησης που εκκρεμούν για διάστημα κάτω των 90 ημερών, καθώς και αυτές που αφορούν διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών. Σύμφωνα με τις πηγές του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, ενημέρωση σχετικά με τα στοιχεία του Ιουνίου υπήρξε μόνο για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές από αιτήσεις άνω των 90 ημερών και όχι για τις εκκρεμείς αιτήσεις κάτω των 90 ημερών. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 90 ημερών από αιτήσεις συνταξιοδότησης ανέρχονταν τον Ιούνιο σε 117.876, συνολικής δαπάνης 488 εκατ. ευρώ έναντι 105.750 αιτήσεων στο τέλος Μαρτίου, εκτιμώμενης δαπάνης 416 εκατ. ευρώ.