Μείωση 4,4% παρουσίασε ο μέσος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου – Ιουνίου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Ιουνίου 2019. Τον Ιούνιο 2020 ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής κατέγραψε μείωση 4,9% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2019,.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), κατά τη σύγκριση των δεικτών του Ιουνίου 2020 με τους αντίστοιχους δείκτες του Ιουνίου 2019, η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στην εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη, άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου και στις υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης, ενώ η μεγαλύτερη αύξηση στην παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων.

Η μείωση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 4,9% τον μήνα Ιούνιο 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2019, προήλθε από τη μείωση κατά 17,6% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων, κατά 1,0% του Δείκτη Μεταποίησης, κατά 18,2% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος και κατά 0,2% του Δείκτη Παροχής Νερού.

Η μείωση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών μέσου Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου – Ιουνίου 2020 κατά 4,4%, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Ιουνίου 2019, προήλθε από τη μείωση κατά 6,2% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων, κατά 3,0% του Δείκτη Μεταποίησης και κατά 10,3% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.