Συνεχίζονται οι εργασίες για τη φιλόδοξη επένδυση στο Ελληνικό, με την κυβέρνηση να θεσπίζει τον θεσμό του Ανεξάρτητου Μηχανικού, ώστε να «τρέξει» τα έργα στο πρώην αεροδρόμιο.

Με διάταξη του νομοσχεδίου για το παρεμπόριο που ψηφίστηκε τη Δευτέρα στη Βουλή, θεσπίζεται η συγκεκριμένη θέση, οι αρμοδιότητές της αλλά και τα προσόντα που θα πρέπει να κατέχει.

Ειδικότερα, με διάταξη στο Νόμο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διϋπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς και άλλες διατάξεις», ρυθμίζεται η διαδικασία υλοποίησης των έργων υποδομής του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά. Η ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, καθώς τα εν λόγω έργα υποδομής είναι μεν ιδιωτικά, παρουσιάζουν όμως έντονο δημόσιο ενδιαφέρον, λόγω της φύσης τους.

Διαβάστε επίσης:

Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός

«Με σκοπό αφενός μεν την κατά το δυνατόν ταχύτερη εκτέλεση των υπό ρύθμιση έργων και αφετέρου την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος και την απρόσκοπτη συνεργασία μεταξύ των ιδιωτών-φορέων υλοποίησης και των εμπλεκόμενων υπηρεσιών του Δημοσίου, εισάγεται ένα νέο ειδικότερο πλαίσιο που ρυθμίζει την εκτέλεση και παραλαβή των έργων αυτών. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ο θεσμός του Ανεξάρτητου Μηχανικού, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την έγκριση των μελετών και την επίβλεψη των έργων», τονίζεται στην εν λόγω ρύθμιση, ενώ σημειώνεται πως οι ακριβείς αρμοδιότητες του Ανεξάρτητου Μηχανικού καθορίζονται με κοινή απόφαση των συναρμόδιων υπουργών, αλλά και με σύμβαση που θα υπογραφεί.

Το έργο του Ανεξάρτητου Μηχανικού

Όπως ορίζει η διάταξη, ως πρώτο στάδιο της διαδικασίας των έργων στο Ελληνικό προβλέπεται η εκπόνηση των αναγκαίων μελετών από μελετητές. Οι μελέτες ελέγχονται και εγκρίνονται από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό.

Σε δεύτερο στάδιο προβλέπεται η εκτέλεση των έργων από εργολάβους, ενώ ο Ανεξάρτητος Μηχανισμός αναλαμβάνει την επίβλεψη των εργασιών και ελέγχει την εκτέλεση αυτών σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες.

Σε τρίτο στάδιο προβλέπονται η ολοκλήρωση των εργασιών κάθε έργου και η παραλαβή του έργου. Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός πιστοποιεί την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες και εκδίδει «Βεβαίωση Περαίωσης Έργου».