Αμετάβλητη παρέμεινε η αξιολόγηση του οίκου Fitch για την ελληνική οικονομία στο «BB» με σταθερό outlook, επιβεβαίωνοντας τα όσα είχε αναφέρει λίγες ώρες πριν το insider.gr

Όπως αναφέρει ο αμερικανικός οίκος η διατήρηση του «BB» επαφίεται στον αδύναμη μεσοπρόθεσμη αναπτυξιακή δυναμική, στο υψηλό επίπεδο μη εξυπηρετούμενων δανείων NPLs και στα πολύ υψηλό δημόσιο και εξωτερικό χρέος. Το σταθερό outlook αντανακλά ένα επίπεδο εμπιστοσύνης στη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών, μετά το οικονομικό σοκ της πανδημίας φέτος. 

Ύφεση 7,9% και υψηλότερο χρέος το 2020

Η Fitch αναμένει ύφεση 7,9% το 2020 για την ελληνική οικονομία, με ανάπτυξη 5,1% το 2021, τονίζοντας πως ο ρυθμός ανάπτυξης είναι αβέβαιος καθώς υπάρχουν σημαντικοί κίνδυνοι από ένα δεύτερο κύμα πανδημίας. Τα μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής που έλαβε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της πανδημίας θα οδηγήσουν σε έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης 7,8% το 2020 από πλεόνασμα 1,9% το 2019. Ο οίκος εκτιμά πως η πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ για τα αναδρομικά των συνταξιούχων θα επηρεάσει τα στο μέλλον τα αποτελέσματα των δημόσιων οικονομικών με πιθανό αντίκτυπο 0,5% στις προβλέψεις ελλείμματος για το 2021 (5,1%) και 2022 (3,4%).

Το χρέος θα αυξηθεί από 176,6% στα τέλη του 2019 στο 197% το 2020 όπως αναμένει η Fitch, πριν μειωθεί τα επόμενα δύο χρόνια, στο 185% το 2022 ενώ όπως σημειώνει ο οίκος το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους παραμένει χαμηλό.

Το σημαντικότερο σύμφωνα με τον οίκο είναι η κίνηση της ΕΚΤ να συμπεριλάβει τα ελληνικά ομόλογα στο έκτακτο πρόγραμμα για την πανδημία (PEPP). Με βάση την κλείδα κεφαλαίου της Ελλάδας στην ΕΚΤ, οι αγορές από την Φρανκφούρτη ελληνικών ομολόγων θα μπορούσαν να φτάσουν τα 27 δισ. ευρώ (περίπου 16% του ΑΕΠ) στη δευτερογενή αγορά. Αυτό παρέχει μια σημαντική πρόσθετη πηγή ευελιξίας χρηματοδότησης και θα πρέπει να συμβάλει στη διατήρηση του κόστους εξυπηρέτησης του χρέους, καθώς η Ελλάδα συνεχίζει να εκδίδει χρέος στην αγορά για να καλύψει μέρος των χρηματοδοτικών της απαιτήσεων.

Αδυναμία για το πιστωτικό προφίλ της Ελλάδας οι τράπεζες

Η πρόσφατη θετική πρόοδος στις ποιοτικές μετρήσεις περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών είναι πιθανό να σταματήσει ως συνέπεια της πανδημίας όπως αναφέρει η Fitch. O όγκος των NPLs μειώθηκε τα τελευταία τρίμηνα, αλλά ο δείκτης των NPLs παραμένει πολύ υψηλός στο 37,4%, πολύ πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ, και παραμένει μια βασική αδυναμία στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Οι συστημικές ελληνικές τράπεζες έχουν εφαρμόσει ή έχουν προγραμματίσει τιτλοποιήσεις που θα μειώσουν το απόθεμα των NPLs. Ωστόσο, κατά τη Fitch, η οικονομική επίπτωση από την πανδημία είναι πιθανό να καθυστερήσει τις περισσότερες από αυτές τις προγραμματισμένες τιτλοποιήσεις και θα οδηγήσει σε αύξηση των νέων NPLs. Η καθιέρωση του μορατόριουμ για τις πληρωμές χρέους από τις ελληνικές τράπεζες και η παροχή εγγυήσεων περίπου 2 δισεκ. ευρώ σε μη χρηματοπιστωτικές εταιρείες θα μετριάσει τις πιέσεις στην αναφερόμενη ποιότητα του ενεργητικού στο εγγύς μέλλον.

Σϋμφωνα με την Fitch το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών θα αυξηθεί σημαντικά φέτος, δεδομένου ότι οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί, το lockdown και η αβεβαιότητα σχετικά με την πανδημία θα περιορίσουν τις αφίξεις τουριστών στην Ελλάδα. Το 2019, τα έσοδα από αφίξεις τουριστών αντιπροσώπευαν το 22% των εσόδων τρεχούμενου λογαριασμού ή το 9,7% του ΑΕΠ. Η Fitch αναμένει ότι το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών θα διευρυνθεί από 1,4% του ΑΕΠ το 2019 σε 3,4% του ΑΕΠ (μέση πρόβλεψη «BB»: 4,1%) και θα παραμείνει κοντά στο 2% του ΑΕΠ τα επόμενα δύο χρόνια.