Τις φορολογικές διευκολύνσεις για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που εισπράτουν μειωμένα ενοίκια λόγω του κορoνοϊού προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε σήμερα στην Βουλή υπό τον τίτλο «Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικ. έτους 2020, μείωση ΦΠΑ, επέκταση των μέτρων οικονομικής ενίσχυσης, μέτρα στήριξης εκμισθωτών, παράταση προθεσμιών καταβολής βεβαιωμένων οφειλών και άλλες διατάξεις οικονομικού χαρακτήρα».

H τροπολογία αναφέρει πως δεν συνιστά εισόδημα και δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος και ειδική εισφορά αλληλεγγύης το ποσό του μισθώματος που δεν εισπράχθηκε ή δεν εισπράττεται κατ' επιταγή νόμου στο πλαiσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού για όλους τους μήνες που ίσχυσε ή θα ισχύσει το μέτρο μειωμένης καταβολής επί του μηνιαίου μισθώματος σε ποσοστό 40%.

Ακόμη αναφέρει πως τα οριζόμενα πρόσωπα, εφόσον εισέπραξαν μειωμένο μίσθωμα κατά τουλάχιστον 40% έχουν δικαίωμα έκπτωσης ποσού ίσου με ποσοστό 20% επί του 60% των μισθωμάτων των μηνών αυτών, λογιζομένων πριν την ως άνω μείωση, από οφειλές με καταληκτική ημερομηνία καταβολής προς τη φορολογική αρχή από 31-7-2020 και μετά, πλην των οφειλών από ρυθμίσεις/διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής, οφειλών υπέρ αλλοδαπού δημοσίου και από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων.