Μπορεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) να έχει αναλάβει την υποχρέωση να πιάσει συγκεκριμένους δείκτες απόδοσης μέσα στο 2020, ωστόσο λόγω της πανδημίας του κορονοϊού αυτοί οι στόχοι θα πρέπει να αναθεωρηθούν.

Η ΑΑΔΕ είχε αναλάβει για το 2020 να συλλέξει ληξιπρόθεσμα χρέη παρελθόντων ετών συνολικού ύψους 2,9 δισ. ευρώ, να εισπράξει το 30% των νέων ληξιπροθέσμων χρεών που θα δημιουργηθούν εντός του 2020, να εισπράξει από τους μεγάλους οφειλέτες του Δημοσίου 675 εκατ. ευρώ μέσα στο 2020 και να διασφαλίσει πως θα εισπραχθεί το 40% των φόρων και των προστίμων που θα βεβαιωθούν από τους φορολογικούς ελέγχους.

Ακόμη, η ΑΑΔΕ έχει θέσει ως στόχο να διασφαλίσει πως το 70% από το σύνολο των ολοκληρωμένων φορολογικών ελέγχων θα είναι νέοι φορολογικοί έλεγχοι, να διασφαλίσει πως το 95% των αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ θα ελέγχονται εντός 90 ημερών, αλλά και να διασφαλίσει πως το 84% του ΦΠΑ θα πληρώνεται εμπρόθεσμα.

Το γεγονός ότι μεγάλο μέρος του προσωπικού της φορολογικής διοίκησης εργάζεται εξ αποστάσεως, αλλά και το ότι το lockdown έχει περιορίσει τους επιτόπιους ελέγχους της ΑΑΔΕ, δυσχεραίνει σημαντικά την επίτευξη αυτών των στόχων.