Σύμφωνα με την έρευνα οικονομικής συγκυρίας που καταρτίζει το Ίδρυμα Βιομηχανικών και Οικονομικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), ο δείκτης οικονομικού κλίματος επιδεινώθηκε έντονα τον Απρίλιο και υποχώρησε στις 99,3 μονάδες, έναντι 109,4 μονάδων το Μάρτιο λόγω των πρόσφατων εξελίξεων σχετικά με την πανδημία του κορονοϊού.

Η καταναλωτική εμπιστοσύνη επιδεινώθηκε έντονα τον Απρίλιο με τα περισσότερα νοικοκυριά να εμφανίζονται απαισιόδοξα για την πορεία της οικονομίας και των οικονομικών του κατά τους επόμενους 12 μήνες. Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, δεδομένου ότι η εξέλιξη της υγειονομικής κρίσης παραμένει αβέβαιη, αλλά δεν διαφαίνεται στον άμεσο χρονικό ορίζοντα η ανακάλυψη θεραπειών και εμβολίου για την τελική αντιμετώπισή της, συντηρούνται ισχυρές αβεβαιότητες στην οικονομία.

«Η ελληνική οικονομία έχει λιγότερες εξαγωγές αγαθών και πολύ μεγαλύτερη εξάρτηση από τον εισερχόμενο τουρισμό της θερινής περιόδου, συνεπώς το ισχυρότερο πλήγμα στην οικονομική δραστηριότητα αναμένεται να επέλθει χρονικά αργότερα σε σύγκριση με τις άλλες ευρωπαϊκές», σημειώνεται στην έρευνα. Κατά το ΙΟΒΕ, η ένταση και η διάρκεια των επιπτώσεων της πανδημίας στις προσδοκίες για την πορεία της οικονομίας θα εξαρτηθεί και από τις παρεμβάσεις πολιτικής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίες θα έχουν και ισχυρό δημοσιονομικό αντίκτυπο. «Σε κάθε περίπτωση, η τρέχουσα κρίση ενέχει δομικά και όχι μόνο συγκυριακά χαρακτηριστικά και ακόμα και όταν αυτή ομαλοποιηθεί σταδιακά, οι επιπτώσεις της αναμένεται να εκταθούν σε βάθος χρόνου σε όλους τους τομείς της οικονομίας, με διαφοροποίηση της έντασης μεταξύ τους», τονίζουν οι αναλυτές του ιδρύματος.

Από την έρευνα οικονομικής συγκυρίας του Απριλίου προκύπτουν τα εξής:

  • Ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης σημείωσε περαιτέρω υποχώρηση τον Απρίλιο και διαμορφώθηκε στις –32,6 από –16,5 μονάδες τον Μάρτιο.

Αυτό το επίπεδο είναι ελαφρώς χαμηλότερο από ότι πριν ένα έτος (-30,9 μονάδες). Οι ραγδαίες δυσμενείς εξελίξεις στην Ελλάδα και παγκοσμίως λόγω της πανδημίας του κορονοϊου θεωρείται πως αποτέλεσαν τη βασική αιτία της έντονης υποχώρησης του δείκτη, κατά 16,1 μονάδες, που αποτελεί νέα διαχρονικά μέγιστη πτώση μεταξύ διαδοχικών μηνών. Ωστόσο, ενδεχομένως η υποχώρηση να ήταν μεγαλύτερη εάν ο τάσεις των κρουσμάτων και των θυμάτων του ιού εγχωρίως ήταν χειρότερες, όπως σε άλλες χώρες.

  • Ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στη Βιομηχανία περιορίστηκε αισθητά τον Απρίλιο, στις 97,6 μονάδες από 108,7 μονάδες τον Μάρτιο, επίπεδο χαμηλότερο από το αντίστοιχο περυσινό (104,4 μονάδες).

Από τις βασικές μεταβλητές του δείκτη, το αρνητικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες επιδεινώθηκε οριακά, το ισοζύγιο προβλέψεων για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες περιορίστηκε έντονα, ενώ το ύψος των αποθεμάτων αποκλιμακώθηκε ήπια. Η μεταβολή των προσδοκιών και οι τάσεις στα περισσότερα ισοζύγια ήταν εντονότερες από εκείνη του προηγούμενου μήνα, αντανακλώντας κυρίως το ότι το σύνολο των απαντήσεων συλλέχθηκε υπό την πλήρη εφαρμογή των μέτρων για την πανδημία.

  • Ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στις Κατασκευές παρουσίασε πρωτοφανή πτώση τον Απρίλιο, στις 14,3 (από 82,7) μονάδες.

Το συγκεκριμένο επίπεδο είναι πολύ μικρότερο από το αντίστοιχο περυσινό (56,2 μονάδες) και το χαμηλότερο διαχρονικά. Στους επιμέρους κλάδους, η τάση είναι έντονα πτωτική τόσο στα Δημόσια Έργα, όσο και στις Ιδιωτικές Κατασκευές. Από τις βασικές μεταβλητές του δείκτη, οι προβλέψεις για το πρόγραμμα εργασιών των επιχειρήσεων υποχώρησαν σημαντικά, όπως και οι προβλέψεις για την απασχόληση. Η κατακόρυφη υποχώρηση των προσδοκιών και η ραγδαία επιδείνωση στα περισσότερα ισοζύγια, οφείλονται στις επιπτώσεις των μέτρων για την πανδημία.

  • Ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στις Υπηρεσίες επηρεάσθηκε και αυτός από τις πρόσφατες εξελίξεις και διαμορφώθηκε τον Απρίλιο, στις 80,9 μονάδες (από 104,3) μονάδες.

Από τις επιμέρους μεταβλητές του δείκτη όλες εξασθενούν, καθώς οι θετικές εκτιμήσεις που είχαν καταγραφεί για την τρέχουσα κατάσταση και ζήτηση σχεδόν εξαφανίζονται, ενώ και οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή τους κινούνται πτωτικά. ⁃ Ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στο Λιανικό Εμπόριο υποχώρησε έντονα τον Απρίλιο, στις 90,6 (από 107,4) μονάδες, στη χαμηλότερη επίδοση από τον Σεπτέμβρη του 2017. Ο δείκτης συνεχίζει την πτωτική πορεία του προηγούμενου μήνα λόγω προφανώς της καθολικής παύσης εργασιών σε μεγάλα τμήματα του τομέα.