Πολύ μεγάλο πλήγμα έχει καταφέρει ο κορονοϊός στις επενδύσεις που αναμένονταν να υλοποιηθούν στην Ελλάδα, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην έκθεση για το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που υπέβαλε η ελληνική κυβέρνηση στην Κομισιόν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Πέραν της πρόβλεψης για ύφεση τουλάχιστον κατά 4,7% το 2020 το βασικό σενάριο του υπουργείου Οικονομικών για την ελληνική οικονομία προβλέπει πως ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου θα επιστρέψει εφέτος σε αρνητικό πρόσημο (-4,6%) λόγω της διακοπτόμενης οικονομικής δραστηριότητας, των πιο δυσμενών συνθηκών χρηματοδότησης και της υψηλής αβεβαιότητας, που αθροιστικά λειτουργούν επιβαρυντικά στα επενδυτικά σχέδια.

Να σημειωθεί πως αρκετά χρόνια ανεπαρκών επενδύσεων έχουν δημιουργήσει μεγάλα επενδυτικά κενά στην Ελλάδα. Παρά την επιστροφή στην ανάπτυξη από το 2017 έως το τέλος του 2019 και τις εκτεταμένες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις οι επενδύσεις στην Ελλάδα παραμένουν σε λιγότερο από το ήμισυ των προ της κρίσης επιπέδων τους, ενώ είναι οι χαμηλότερες στη ζώνη του ευρώ (11,1% του ΑΕΠ). Δεδομένου ότι οι εγχώριες αποταμιεύσεις δεν επαρκούν για την κάλυψη των επενδυτικών αναγκών της Ελλάδας, τα κέρδη στις εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων που είχε η χώρα από το 2016, με τη βοήθεια εσόδων από ιδιωτικοποιήσεις, πλέον χάνονται λόγω του κορονοϊού. Το γεγονός πως ούτε το 2020 θα επέλθει αύξηση των επενδύσεων, αυτό σημαίνει πως η στήριξη πιο μακροπρόθεσμης ανάπτυξης και η μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων θα καθυστερήσουν.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επανειλημμένα τονίσει πως η αύξηση των επενδύσεων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση είναι κρίσιμης σημασίας για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς στην Ελλάδα, καθώς και για την άρση των αναπτυξιακών φραγμών σε καινοτόμους τομείς. Η Ελλάδα πρέπει ιδίως να επενδύσει στην τεχνολογία της πληροφορίας και της επικοινωνίας, προκειμένου να καλύψει επίσης την αποεπένδυση που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης.