Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την τροποποίηση εκ μέρους της Ελλάδας του συστήματος κρατικών εγγυήσεων που είχε εγκριθεί προηγουμένως για την υποστήριξη εταιρειών που επλήγησαν από το ξέσπασμα του κορονοϊού, επεκτείνοντας το πεδίο εφαρμογής της και αυξάνοντας τον προϋπολογισμό της σε 2,25 δισ. ευρώ.

Τα διαθέσιμα μέτρα στήριξης στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος θα συγχρηματοδοτηθούν από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ (ESIF). Το υφιστάμενο καθεστώς εγκρίθηκε αρχικά στις 3 Απριλίου 2020 και εντάσσεται στο πλαίσιο του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις που εγκρίθηκε από την Κομισιόν στις 19 Μαρτίου 2020.

Η υπεύθυνη για την πολιτική ανταγωνισμού, αντιπρόεδρος της Ευρωπαΐκής Επιτροπής Margrethe Vestager δήλωσε: «Αυτό το τροποποιημένο ελληνικό σύστημα κρατικών εγγυήσεων θα συγχρηματοδοτηθεί από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ για να φθάσει στα 2,25 δισ. ευρώ συνολικά. Θα βοηθήσει τις ελληνικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της γεωργίας και της υδατοκαλλιέργειας, να καλύψουν τις άμεσες ανάγκες κεφαλαίου κίνησης και να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε στενά με τα κράτη μέλη για να διασφαλίσουμε ότι τα εθνικά μέτρα στήριξης μπορούν να εφαρμοστούν με συντονισμένο και αποτελεσματικό τρόπο, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ».

Το νεοσύστατο «Ταμείο Εγγυήσεων COVID-19» της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας θα είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή του μέτρου. Το πρόγραμμα θα είναι πλέον προσβάσιμο και στους αυτοαπασχολούμενους και στις επιχειρήσεις στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας και της γεωργίας. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το ελληνικό μέτρο συνάδει με τους όρους που καθορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο. Συγκεκριμένα, η διάρκεια του μέτρου θα είναι έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, το πρόγραμμα καλύπτει δάνεια με περιορισμένη διάρκεια και μέγεθος, είναι ανάλογο για την αποκατάσταση των συνεπειών της σοβαρής διαταραχής που προκαλείται από το ξέσπασμα του κορονοϊού και τα ποσά της ενίσχυσης δεν υπερβαίνουν τα επίπεδα που προβλέπονται από το προσωρινό πλαίσιο.