Πρόσθετο βάρος 5,1 δισ. ευρώ θα σηκώσει ο προϋπολογισμός για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Ο υπουργός ανέφερε πως θα υπάρξει συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός, με αύξηση των πιστώσεων του ειδικού λογαριασμού του υπουργείου Οικονομικών που έχει δημιουργηθεί για την υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορονοϊό.

Γιατί κατατίθεται συμπληρωματικός προϋπολογισμός

Όπως είπε ο υπουργός, αυτό απαιτείται διότι:

-Οι αναστολές φορολογικών υποχρεώσεων ξεπερνούν τα 2,1 δισ. ευρώ.

-Οι αναστολές ασφαλιστικών υποχρεώσεων και η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών μισθωτών και ελεύθερων επαγγελματιών διαμορφώνονται στα 1,6 δισ. ευρώ.

-Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 800 ευρώ θα κοστίσει συνολικά 1,4 δισ. ευρώ.

Αθροιστικά η συνολική επιβάρυνση αυτών των μέτρων ανέρχεται στα 5,1 δισ. ευρώ, μόνο για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο.

Μαζί δε με τις πρόσθετες δαπάνες για την δημόσια υγεία, την «επιστρεπτέα προκαταβολή» για την ενίσχυση της ρευστότητας επιχειρήσεων, την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, την ενίσχυση του Προϋπολογισμού για το Δώρο Πάσχα των εργαζομένων που τίθενται σε προσωρινή αναστολή της εργασιακής σχέσης τους, και την έκτακτη ενίσχυση των εργαζομένων στη δημόσια υγεία, το πακέτο παρεμβάσεων θα ανέρχεται πλέον στα 6,8 δισ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 3,5% του ΑΕΠ.