Θετική στάση στην αναβάθμιση του γουάν και την ένταξή του στο αποθεματικό ξένου συναλλάγματος του ΔΝΤ, τηρεί η επικεφαλής του ταμείου, Christine Lagarde δηλώνοντας την Παρασκευή ότι υποστηρίζει το θετικό πόρισμα της ομάδας ανάλυσης του ΔΝΤ για το συγκεκριμένο θέμα.

Στις 30 Νοεμβρίου επίκειται και συνάντηση για το θέμα αυτό, η οποία αποτελεί εντάσσεται στις συζητήσεις που έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια το Πεκίνο προκειμένου το γουάν να συμπεριληφθεί στο αποθεματικό του ΔΝΤ ως μέρος του μακροχρόνιου στόχου για μείωση της εξάρτησης από το δολάριο και προκειμένου να σημειώσει την άνοδο της Κίνας σαν οικονομική δύναμη.