Με ρυθμό 1,9% αναπτύχθηκε η ελληνική οικονομία το 2019 σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία για τους Εθνικούς Λογαριασμούς που έδωσε σήμερα, Παρασκευή, στη δημοσιότητα η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). 

Αυτή η επίδοση είναι οριακά χαμηλότερη από εκείνη που ανέμενε η κυβέρνηση,  η οποία εκτιμούσε ανάπτυξη 2%.

Ειδικότερα, η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε την πρώτη εκτίμηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) για το έτος 2019. Η εκτίμηση αυτή έχει υπολογιστεί από το άθροισμα των αντίστοιχων αποτελεσμάτων των τριμήνων του έτους 2019 (μη εποχικά διορθωμένων) όπως έχουν προκύψει μετά την ενσωμάτωση ενημερωμένων στοιχείων από τις πηγές.

Το ΑΕΠ σε όρους όγκου ανήλθε στα 194,4 δισ. ευρώ

Σύμφωνα με την εκτίμηση αυτή, το ΑΕΠ το 2019 σε όρους όγκου ανήλθε σε 194,4 δισ. ευρώ έναντι 190,8 δισ. ευρώ το 2018, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,9%. Το ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές το 2019 ανήλθε σε 187,5 δισ. ευρώ έναντι 184,7 δισ. ευρώ το 2018 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,5%.

Με βάση τα διαθέσιμα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε όρους όγκου, κατά το τέταρτο τρίμηνο 2019, παρουσίασε μείωση κατά 0,7%, σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο 2019, ενώ σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο 2018 παρουσίασε αύξηση κατά 1%. Με βάση τα μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε όρους όγκου, κατά το τέταρτο τρίμηνο 2019 παρουσίασε αύξηση κατά 0,5% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο 2018.

Σε ετήσια βάση η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε το τέταρτο τρίμηνο 2019 αύξηση 1,3% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο 2018.Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 14,4% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο 2018. Αύξηση κατά 1% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο 2018 παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 1,1%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 2,3%. Μείωση κατά 0,3% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο 2018 παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 2,8% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 11,2%.