Ενημερωτική εκστρατεία για την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας προστασίας της πρώτης κατοικίας θα τρέξει σε Facebook, Twitter και Instagram το υπουργείο Οικονομικών.

Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του υπουργείου Οικονομικών προκήρυξε χθες διαγωνισμό, καλώντας τους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν έως τις 11 Μαρτίου προσφορά για την παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην δημιουργία και παραγωγή προωθητικών αναρτήσεων για μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την δημιουργία λογαριασμών σε social media καθώς και τον σχεδιασμό και την υλοποίηση επικοινωνιακού προγράμματος προβολής μέσω των Facebook, Twitter και Instagram που θα παραπέμπει τους αποδεκτές στην χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας προστασίας της πρώτης κατοικίας.

Στόχος η αύξηση του αριθμού των αιτήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα

Οι σκοποί της εκστρατείας είναι η επακριβής στόχευση εκείνων που έχουν υποθήκη την πρώτη κατοικία τους και αδυνατούν να εξυπηρετήσουν το στεγαστικό ή επιχειρηματικό δάνειο τους και η ανακατεύθυνση των χρηστών στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Τελικός στόχος είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αύξηση του αριθμού των αιτήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Στη βάση αυτή ο ανάδοχος του έργου θα προχωρήσει στην παραγωγή τριών προωθητικών αναρτήσεων για Facebook, Twitter, Instagram, με εναλλασσόμενη εικόνα που θα συνοδεύονται από μικρό άρθρο με περιεχόμενο σχετικό με τον στόχο της εκστρατείας . Οι εν λόγω αναρτήσεις θα πρέπει να είναι σε τέτοια μορφή, ώστε να είναι εφικτή η προβολή σε όλους τους τύπους υπολογιστών και φορητών συσκευών (smartphones, tablets) ανεξαρτήτως λειτουργικού συστήματος.

Σύμφωνα με την προκήρυξη η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Η δαπάνη της σύμβασης θα ανέλθει στο ποσό των 24.800 ευρώ με ΦΠΑ και ο ανάδοχος θα παρέχει τις υπηρεσίες του έως τις 15 Απριλίου οπότε και θα ολοκληρωθεί η σχετική ενημερωτική εκστρατεία.

Υπενθυμίζεται πως ο νόμος 4605/2019 για το «Πρόγραμμα επιδότησης αποπληρωμής στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων με υποθήκη σε κύρια κατοικία», θα προστατεύει την πρώτη κατοικία, μέσω της ευνοϊκής διευθέτησης των δανείων που την βαρύνουν και απειλούν έως τις 30 Απριλίου 2020. Από την 1η Μαΐου 2020 θα ισχύσει έναν εντελώς διαφορετικό πλαίσιο που δεν θα παρέχει προστασία στους υπερήμερους δανειολήπτες.