Τροπολογία με την οποία γλυτώνουν από πρόσθετους φόρους συνταξιούχοι και ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που θα ταξινομηθούν μέσα στο 2020 κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών.

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ε-Ε.Φ.Κ.Α.)» ρυθμίζονται αφενός θέματα σχετικά με τις αποδοχές που εισπράχθηκαν αναδρομικά εντός τον 2013 από συνταξιούχους αφετέρου ζητήματα σχετικά με το τέλος ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης.

https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bbb19498-1ec8-431f-82e6-023bb91713a9/11219028.pdf

Συγκεκριμένα, η τροπολογία προβλέπει ότι οφειλές από πράξεις διοικητικού προσδιορισμού του φόρου που εκδόθηκαν μέχρι την 31.12.2019, με βάση στοιχεία που είχε στη διάθεσή της η φορολογική διοίκηση, για αποδοχές που εισπράχθηκαν αναδρομικά εντός του 2013, καθίστανται ληξιπρόθεσμες την 29.5.2020.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας, μέχρι τις 31.12.2019 είχαν εκδοθεί από τη φορολογική διοίκηση, με βάση στοιχεία που είχε στη διάθεσή της, πράξεις διοικητικού προσδιορισμού του φόρου για αποδοχές (συντάξεις) που εισπράχθηκαν αναδρομικά εντός του 2013 από χιλιάδες φορολογούμενους. Με την π[προαναφερόμενη διάταξη ορίζεται ότι οι παραπάνω οφειλές, καθίστανται ληξιπρόθεσμες την 29.5.2020 αντί της 28 Φεβρουαρίου τ.έ., πρόβλεψη που είναι αναγκαία, προκειμένου να υπάρχει επαρκής χρόνος για τις αναγκαίες διορθωτικές παρεμβάσεις, σε περιπτώσεις που εκ παραδρομής επιβλήθηκαν φορολογικές υποχρεώσεις.

Ακόμη,  με την τροπολογία λαμβάνεται μέριμνα, προκειμένου οι τιμές της εκπεμπόμενης μάζας διοξειδίου του άνθρακα CO2 των οχημάτων, για τον υπολογισμό του τέλους ταξινόμησης, να εξακολουθούν να λαμβάνονται υπόψη, με βάση την τυποποιημένη διαδικασία δοκιμών του Νέου Ευρωπαϊκού Κύκλου Οδήγησης (New European Driving Cycle -NEDC) μέχρι 31.12.2020.

Από 1.1.2021 και εφεξής θα λαμβάνονται υπόψη οι τιμές της εκπεμπόμενης μάζας διοξειδίου του άνθρακα CO2 των οχημάτων, σύμφωνα με την παγκοσμίως εναρμονισμένη διαδικασία δοκιμής ελαφρών οχημάτων (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure - WLTP), από την οποία προκύπτουν προσαυξημένες τιμές σε σχέση με τη μέθοδο NEDC.

Η τιμή της εκπεμπόμενης μάζας διοξειδίου του άνθρακα CO2 αποτελεί διαμορφωτικό παράγοντα του τέλους ταξινόμησης, αλλά και, σε κάποιες περιπτώσεις, των τελών κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι δεν Θα υπάρξει αύξηση για τα οχήματα που ταξινομούνται εντός του 2020. Επιπλέον, η ρύθμιση είναι αναγκαία, ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για τη διαμόρφωση μιας μεθόδου αντιστοίχισης των τιμών του ς CO2, όπως προκύπτουν από την WLTP και τον NEDC και να αποφευχθούν δυσανάλογες επιβαρύνσεις των αυτοκινήτων.

Φωτογραφία: Getty Images/Ideal Image