Την Παρασκευή στις 9:00 θα συναντηθεί ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας με το Διοικητή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) Werner Hoyer.

Η συνάντηση πραγματοποιείται με αφορμή την υπογραφή τριών δανειακών συμβάσεων, για τις οποίες το υπουργείο Οικονομικών παρέχει τις εγγυήσεις του ελληνικού Δημοσίου. 

Μετά το πέρας της συνάντησης τους στο υπουργείο Οικονομικών, θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις.