Παρεμβάσεις που θα συνδυάζουν κρατική και ιδιωτική συνταξιοδότηση προωθεί το υπουργείο Εργασίας, προκειμένου να ενισχύσει το θεσμό των επαγγελματικών ταμείων.

Αυτό ανέφερε ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης από το βήμα του 1oυ Συνεδρίου Επαγγελματικής Ασφάλισης, σημειώνοντας ότι κρίνεται ασφαλέστερο να υπάρχουν μικτά συνταξιοδοτικά συστήματα.

Οι ενέργειες

Όπως ανέφερε ο υπουργός, η κυβέρνηση στο αμέσως προσεχές διάστημα θα προχωρήσει στις εξής ενέργειες προκειμένου να ενισχύσει τον δεύτερο πυλώνα ασφάλισης:

1. Κατάθεση και ψήφιση νομοσχεδίου για την ενσωμάτωση της δεύτερης ευρωπαϊκής οδηγίας (IORP II) για τα επαγγελματικά ταμεία

2. Προώθηση κανονιστικών πράξεων που προβλέπονται στο νομοσχέδιο

3. Περαιτέρω νομική θωράκιση των επαγγελματικών ταμείων μέσω τροποποίησης του νόμου 2002

4. Τροποποίηση και συμπλήρωση του νομικού πλαισίου με στόχο την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των επαγγελματικών ταμείων.

Η Οδηγία IORP II έχει ως στόχο τον εκσυγχρονισμό των συνταξιοδοτικών ταμείων και την ανάπτυξη του συστήματος επαγγελματικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης, με στόχο να μπορεί να προσφέρει υψηλότερες συντάξεις στους Ευρωπαίους πολίτες.

Η Οδηγία θέτει κοινούς στόχους και προδιαγραφές στα επαγγελματικά ταμεία, οι οποίοι εστιάζονται στις ανάγκες για νέους τρόπους διαχείρισης, αντιμετώπισης των κινδύνων και ενίσχυσης των εποπτικών διαδικασιών.

Επιπλέον, θέτει ως βασικό στόχο την εναρμόνιση των διακρατικών δραστηριοτήτων και πώς θα μπορούν τα κράτη να επικοινωνούν για θέματα των πολιτών τους μεταξύ τους.