Η φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας θα βρεθεί σήμερα στο επίκεντρο των εργασιών της συνεδρίασης των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ (Ecofin) στις Βρυξέλλες.

Οι υπουργοί Οικονομικών θα προβούν σε απολογισμό των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ όσον αφορά στην ανακατανομή των κερδών των ψηφιακών επιχειρήσεων και σε έναν ελάχιστο φορολογικό συντελεστή για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις.

Υπενθυμίζεται πως η G7 έχει δεσμευθεί να καταλήξει σε συμφωνία το 2020 για την απλούστευση των κανονιστικών φραγμών και τον εκσυγχρονισμό της διεθνούς φορολογίας στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ.

Έλλειψη κοινής προσέγγισης στην ΕΕ

Ωστόσο, μέχρι σήμερα καταγράφεται εντός της ΕΕ έλλειψη κοινής προσέγγισης όσον αφορά στις τρέχουσες εν εξελίξει διεθνείς διαπραγματεύσεις για τη φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας.

Το αρχικό σχέδιο της ΕΕ προέβλεπε την επιβολή εισφοράς 3% επί ορισμένων υπηρεσιών μεγάλων τεχνολογικών πολυεθνικών, εκτιμώντας ότι θα επέφερε πρόσθετα φορολογικά έσοδα της τάξης των 5 δισ. ευρώ ετησίως στα κράτη-μέλη. Το πλάνο δεν κατάφερε να συγκεντρώσει την ισχυρή στήριξη της πλειοψηφίας των κρατών-μελών, καθώς αντέδρασαν η Ιρλανδία, η Δανία, η Σουηδία και η Φινλανδία.

Η Γαλλία προχώρησε μεμονωμένα στη λήψη σχετικής απόφασης και θα επιβάλει φόρο 3% επί των εσόδων των τεχνολογικών κολοσσών, που παράγονται επί γαλλικού εδάφους. Αυτός ο φόρος θα επιβληθεί επί των εσόδων από ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχουν στη Γαλλία επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών άνω των 25 εκατ. ευρώ (στη χώρα) και 750 εκατ. ευρώ παγκοσμίως και τα προσδοκώμενα έσοδα από το φόρο τοποθετούνται για εφέτος στα 650 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, η επιβολή του λεγόμενου φόρου GAFA (από τα αρχικά των Google, Apple, Amazon, Facebook) δεν επικροτήθηκε από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Δεν είναι τυχαίο πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε στις 12 Δεκεμβρίου τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν σε μια κοινή, φιλόδοξη θέση της ΕΕ για τις διαπραγματεύσεις σε επίπεδο ΟΟΣΑ, ώστε να διασφαλιστεί ότι η ΕΕ θα τηρεί ενιαία στάση και θα δίνει το παράδειγμα με στόχο να εξασφαλιστεί μια δικαιότερη κατανομή των φορολογικών δικαιωμάτων και ένα ελάχιστο επίπεδο φορολογίας, που θα οδηγούν σε μια δίκαιη αντιμετώπιση στο διεθνές φορολογικό περιβάλλον, προκειμένου να αντιμετωπιστούν η φοροδιαφυγή, ο επιθετικός φορολογικός σχεδιασμός και η φοροαποφυγή.

Στη βάση αυτή το Ευρωκοινοβούλιο κάλεσε αφενός την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παράσχει υποστήριξη για την ανάπτυξη της θέσης της ΕΕ και να προβεί σε εκτίμηση των επιπτώσεων από τη φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας όσον αφορά στα έσοδα για κάθε κράτος μέλος, αφετέρου ζήτησε από τα κράτη μέλη να επιτύχουν την επίτευξη μιας συμφωνίας σε διεθνές επίπεδο, η οποία στη συνέχεια θα μεταφερθεί σε ενωσιακό επίπεδο.

Γνωρίζοντας τις δυσκολίες στην επίτευξη ομόφωνης απόφασης η Ευρωβουλή κάλεσε την Κομισιόν να διερευνήσει τη δυνατότητα να αποφευχθεί μια νομική βάση που θα απαιτεί ομοφωνία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και πρότεινε ένα οδικό χάρτη για τη λήψη αποφάσεων με ειδική πλειοψηφία.

Οι συγκεκριμένες συστάσεις του Ευρωκοινοβουλίου, αλλά και οι διαπραγματεύσεις της Γαλλίας με τις ΗΠΑ για το φόρο GAFA αναμένεται να βρεθούν σήμερα στο επίκεντρο του Ecofin.