Τη βεβαιότητά του ότι «η νομισματική πολιτική του Ευρωσυστήματος έχει συμβάλει επιτυχημένα στην ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας και στη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών από τη δημιουργία της νομισματικής ένωσης μέχρι και σήμερα» εξέφρασε ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννης Στουρνάρας, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο 3ο Ετήσιο Συνέδριο Προσομοίωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Ο κ. Στουρνάρας δεσμεύθηκε ότι «στο Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά προκλήσεις που ενδέχεται να σημειωθούν στο μέλλον», ενώ εξήγησε πως «τα εργαλεία νομισματικής πολιτικής παραμένουν διαθέσιμα και υπάρχει επαρκές περιθώριο να τροποποιηθούν ή να ενισχυθούν αν υπάρξει ανάγκη».

Αναθεώρηση της στρατηγικής της νομισματικής πολιτικής

Οι πρόσφατες εμπειρίες μας και οι νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε μας έκαναν ωστόσο να αναρωτηθούμε εάν η στρατηγική του Ευρωσυστήματος για τη νομισματική πολιτική χρειάζεται να αλλάξει, ώστε να ενσωματώνει τα διδάγματα που πήραμε τα τελευταία χρόνια, συνέχισε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας και πρόσθεσε: «Στο πλαίσιο της στρατηγικής νομισματικής πολιτικής περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ο ποσοτικός ορισμός της σταθερότητας των τιμών και ο τρόπος ανάλυσης των κινδύνων για τη σταθερότητα των τιμών. Η τελευταία αναθεώρηση της στρατηγικής της νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος είχε πραγματοποιηθεί το 2003. Προσφάτως, αποφασίσαμε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να ξεκινήσουμε μια συζήτηση για το θέμα αυτό, στο πλαίσιο της οποίας θα μπορούσαν να ενταχθούν, πέραν των ζητημάτων νομισματικής πολιτικής, και θέματα όπως η ενσωμάτωση των κινδύνων που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή, οι επιπτώσεις της νομισματικής πολιτικής στην κατανομή του εισοδήματος και του πλούτου, κ.λπ. H συζήτηση αυτή θα ξεκινήσει τώρα και θα διαρκέσει μέχρι περίπου το τέλος του 2020».

«Για περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να αναφερθείτε στην χθεσινή συνέντευξη τύπου της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, κυρίας Christine Lagarde. Και άλλες μεγάλες κεντρικές τράπεζες, όπως η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και η Τράπεζα του Καναδά, έχουν ξεκινήσει την αναθεώρηση της στρατηγικής τους», κατέληξε ο Γιάννης Στουρνάρας.