«Πρέπει όλοι να δώσουμε τη μάχη να αναβαθμιστεί η χώρα μας τεχνολογικά, η παιδεία μας να επενδύσει στις ψηφιακές δεξιότητες και η δημόσια διοίκηση να προσαρμοστεί στις προκλήσεις της νέας εποχής», επεσήμανε ο πρόεδρος του ΣΕΒ Θεόδωρος Φέσσας, στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου για το συνέδριο του Συνδέσμου που θα αναφέρεται στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση.

Αναφερόμενος στον στόχο της κυβέρνησης για ανάπτυξη 2,8% το 2020, ο πρόεδρος του ΣΕΒ τον χαρακτήρισε εφικτό και προέβλεψε ότι μπορεί να πλησιάσει το 3%, αρκεί οι μεταρρυθμίσεις να συνεχιστούν με έμφαση στον εκσυγχρονισμό της κοινωνίας και της οικονομίας.

Ο κ. Φέσσας σημείωσε ότι «η 4η βιομηχανική επανάσταση περιγράφει έναν κόσμο, όπου οι άνθρωποι κινούνται μεταξύ του ψηφιακού και φυσικού κόσμου με την χρήση τεχνολογιών επικοινωνίας για να διαχειρισθούν και να διευκολύνουν τη ζωή τους. Έτσι, το Internet of Things (IOT), η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), τα robotics, η Εικονική Πραγματικότητα (VR) και τα μεγάλα δεδομένα (Big Data) αλλάζουν δραματικά τον τρόπο που ζούμε κι εργαζόμαστε!

Οι προσδοκίες για οικονομική μεγέθυνση τα επόμενα χρόνια έχουν μόνο ένα τρόπο για να μετουσιωθούν σε σταθερά υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης: με επενδύσεις στην τεχνολογική αναβάθμιση των επιχειρήσεων και παράλληλες ριζικές αλλαγές στα μοντέλα Δημόσιας Διοίκησης και Εκπαίδευσης, που θα αντιστοιχούν στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας».

Φέρνει αλλαγές η 4η βιομηχανική επανάσταση

Ο κ. Φέσσας αναφέρθηκε ειδικότερα στις μεγάλες αλλαγές που φέρνει η 4η βιομηχανική επανάσταση και κάλεσε Πολιτεία και Ακαδημαϊκή κοινότητα να συνεννοηθούν και να συνασπισθούν με τους φορείς της επιχειρηματικότητας στη χάραξη μιας Εθνικής Στρατηγικής.

Ο Πρόεδρος του ΣΕΒ επεσήμανε ότι «η ελληνική βιομηχανία, παρά την κρίση και τα προβλήματα, διαθέτει πολλές δυναμικές, παραγωγικές επιχειρήσεις, με υψηλή παραγωγικότητα, ισχυρή εξωστρέφεια και σημαντική καινοτομία, που δίνουν σταθερές και καλά αμειβόμενες δουλειές.

Είναι η Ελληνική Βιομηχανία που άντεξε, επενδύοντας πάνω από €30 δισ. μέσα στην κρίση, και που σήμερα συνεισφέρουν το 20% των θέσεων απασχόλησης, πληρώνουν το 40% των εταιρικών φόρων και αποτελούν την εξαγωγική αιχμή της χώρας με 40% των εξαγωγών συνολικά. Γι΄ αυτό είναι πολύ σημαντικό ο παραγωγικός αυτός ιστός να στηριχθεί με αναπτυξιακό σχεδιασμό που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες ενός κόσμου, που αλλάζει εκ βάθρων».

Στη συνέντευξη παρουσιάστηκαν τα βασικά συμπεράσματα των μελετών του ΣΕΒ για την 4η βιομηχανική επανάσταση και το περίγραμμα του Βιομηχανικού Συνεδρίου όπου θα παρουσιαστούν βέλτιστες πρακτικές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, και θα αναζητηθεί ο ενδεδειγμένος οδικός χάρτης, τα κρίσιμα ορόσημα, και οι κύριες ανάγκες για τη μετάβαση της βιομηχανίας στη νέα ψηφιακή εποχή.

Ο Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ, Αλέξανδρος Χατζόπουλος, μίλησε για την πρωτοβουλία διαρκείας του ΣΕΒ προκειμένου να ανοίξει και στην Ελλάδα ο δημόσιος διάλογος, την ώρα που ο διεθνής ανταγωνισμός πετυχαίνει σημαντικά οφέλη από τις σύγχρονες, ψηφιακές τεχνολογίες, και που το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα βασίζεται στο επίπεδο της ψηφιακής ετοιμότητας, στις δεξιότητες και στο ισχυρό ανθρώπινο κεφάλαιο.

Ο Δρ. Γιώργος Ξηρογιάννης, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ, τόνισε, πως «παρά τις συνεχείς επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), η χώρα παρουσιάζει χαμηλό βαθμό προετοιμασίας. Οι τεχνολογίες που ενσωματώνουν οι επενδύσεις στην Ελλάδα δεν συμβαδίζουν ακόμα με τις απαιτήσεις της 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

Οι σύνθετες προκλήσεις του τεχνολογικού μετασχηματισμού της βιομηχανίας αντιμετωπίζονται σε 19 χώρες της ΕΕ-28 με ολοκληρωμένες στρατηγικές και συνδυασμό δυνάμεων της βιομηχανίας, του δημοσίου τομέα και των ερευνητικών ιδρυμάτων. Ανάλογη προσέγγιση πρέπει να έχει και η Ελλάδα».