Το μείγμα πολιτικών για την ανάσχεση του φαινομένου του brain drain περιλαμβάνει το Σχέδιο Δράσης για τον ψηφιακό  μετασχηματισμό της αγοράς εργασίας, που παρουσιάζεται σήμερα από την ομάδα ReBrain Greece  του υπουργείου Εργασίας.

Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει επιδοτούμενα προγράμματα που θα προσελκύσουν Έλληνες  πτυχιούχους για να δραστηριοποιηθούν στην χώρα τους, μέσω της δημιουργίας online επιχειρήσεων και εταιρειών κυκλικής οικονομίας.

Το εθνικό σχέδιο δράσης ευφυών πολιτικών απασχόλησης, το οποίο θα ξεκινήσει να υλοποιείται από τις αρχές του 2020 παρουσιάζεται σήμερα από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, την διοίκηση του ΟΑΕΔ και από την ομάδα του ReBrain Greece.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχέδιο περιλαμβάνει:

- Πιλοτικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε 100 άνεργες γυναίκες, με στόχο την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την απόκτηση υψηλών δεξιοτήτων, ώστε να απασχοληθούν σε επιστημονικούς φορείς του Δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, πανεπιστήμια, επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και ανεξάρτητες Αρχές, στο πεδίο του αναλυτή δεδομένων (advanced data analytics και open data management).

- Ψηφιοποίηση της επιχειρηματικότητας στην γεωργία (agrodigital entrepreneurship). Η δράση περιλαμβάνει εκπαίδευση και κατάρτιση 200 ανέργων έως 29 ετών. Στόχος της δράσης είναι η απόκτηση υψηλών δεξιοτήτων, ώστε οι άνεργοι απόφοιτοι να δημιουργήσουν τις δικές τους online επιχειρήσεις εμπορίου και προώθησης αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.

Οι εκπαιδευόμενοι θα χρηματοδοτηθούν για έναρξη online επιχείρησης με 8.000 ευρώ, με παραμέτρους διασφάλισης λειτουργίας και εμπορικής δραστηριότητας για τα πρώτα δύο έτη.

- Εκπαίδευση και εργασία με 12 μήνες on the job training για 200 ανέργους σε εταιρείες του κλάδου κυκλικής οικονομίας (ανακύκλωση προϊόντων διαφόρων βιομηχανικών κλάδων, εταιρείες waste management, εταιρείες βιολογικών καθαρισμών, εταιρείες αποσυναρμολόγησης υλικών, εταιρείες μετατροπής απορριμμάτων σε καύσιμη ύλη, εταιρείες ΑΠΕ κ.λπ.)

Εκτός από το εκπαιδευτικό επίδομα, οι ωφελούμενοι θα τύχουν επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών από τα ευρωπαϊκά κονδύλια, ΠΔΕ/κρατικό προϋπολογισμό, δήμο, ενδιαφερόμενες εταιρείες, ιδιωτικό τομέα, crowdfunding κ.λπ.