Στενά παρακολουθεί ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής την πορεία των υποθέσεων που έχουν τεθεί σε κατά προτεραιότητα έλεγχο, ώστε να αποφεύγονται περιπτώσεις παραγραφής.

Δεδομένου ότι από το 2015 έως και το 2018 η Ανεξάρτητη Αρχής Δημοσίων Εσόδων έλαβε από το ΣΔΟΕ περίπου 30.000 υποθέσεις, έχει μεθοδικά προχωρήσει στην επιλογή των σημαντικότερων εξ αυτών βάσει κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου. Έτσι, ξεχώρισαν οι υποθέσεις με το μεγαλύτερο φορολογικό ενδιαφέρον, καθώς και οι υποθέσεις που κινδύνευαν με παραγραφή. 

Για να καταδειχθεί η δυσκολία του εγχειρήματος αρκεί να αναφερθεί πως το 2015 μεταφέρθηκαν από την Ειδική Γραμματεία ΣΔΟΕ στην ΑΑΔΕ 2.751 υποθέσεις, το 2017 ολοκληρώθηκε η μεταφορά 23.574 υποθέσεων και το 2018 μεταφέρθηκαν 2.343 υποθέσεις.

Σε ένα μήνα παραγράφεται το 2013

Από το 2015 -οπότε με υπόδειξη των θεσμών ξεκίνησε η σχετική διαδικασία μεταφοράς των υποθέσεων από το ΣΔΟΕ στην ΑΑΔΕ-  έως και σήμερα έχουν παραγραφεί οριστικά οι υποθέσεις των ετών 2010, 2011 και 2012, ενώ σε ένα μήνα παραγράφεται και το 2013.

Σημειώνεται πως μετά τις αποφάσεις του Συμβουλίου του Κράτους οι φορολογικές υποθέσεις παραγράφονται πλέον στην πενταετία με μοναδική εξαίρεση τις υποθέσεις για τις οποίες προκύπτουν συμπληρωματικά στοιχεία και τις περιπτώσεις που δεν έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση.

Με αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων έχουν εγκαίρως επιλεγεί οι υποθέσεις που πρέπει να ελεγχθούν κατά προτεραιότητα και σύμφωνα με πληροφορίες η ροή των σχετικών εργασιών εξελίσσεται σε γενικές γραμμές ομαλά.