Θετικό ήταν το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του πρώτου δεκάμηνου του 2015, το οποίο διαμορφώνεται στις 116.548 νέες θέσεις εργασίας. Σε σύγκριση με τον περσινό Οκτώβριο, φέτος δημιουργήθηκαν επιπλέον 10.163 θέσεις εργασίας.

Οι περισσότερες προσλήψεις έγιναν στις ειδικότητες των εκπαιδευτικών και του καλλιτεχνικού προσωπικού. Ακολουθούν τεχνικές ειδικότητες, γυμναστές, ανειδίκευτοι εργάτες και φύλακες.

Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», που καταγράφει με ηλεκτρονικό τρόπο τις ροές μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας.

Την περίοδο Ιανουάριος – Οκτώβριος 2015, οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 1.525.315 θέσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 1.408.767, εκ των οποίων οι 810.255 ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 598.512 οικειοθελείς αποχωρήσεις.

Από τη σύγκριση των ισοζυγίων των μηνών, Οκτώβριος 2015 και Οκτώβριος 2014, προκύπτει θετική επίδοση κατά 10.163 θέσεων εργασίας για τον Οκτώβριο 2015 (αρνητικό ισοζύγιο 56.473 θέσεων εργασίας, έναντι αρνητικού ισοζυγίου 66.636 τον Οκτώβριο του 2014).