Τη βελτίωση των συνθηκών στην ελληνική οικονομία διαπιστώνουν οι αναλυτές της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανοικοδόμησης και Ανάπτυξης, όπως αποτυπώνεται στη νέα έκθεσή τους «Transition Report 2019-20».

Σύμφωνα με την EBRD, οι οικονομικοί δείκτες της Ελλάδας εμφανίζουν συνεχή βελτίωση, ενώ η ανάπτυξη της οικονομίας που έχει ξεκινήσει από το 2017, συνεχίζεται μέχρι και το τρέχον έτος, 2019, με μετριοπαθείς ωστόσο ρυθμούς. Το οικονομικό κλίμα έχει αγγίξει τα υψηλότερα επίπεδα σε διάστημα 12 ετών, ενώ ταυτόχρονα η ανεργία έχει υποχωρήσει κάτω του 17%.

Στο μέτωπο των μεταρρυθμίσεων, η EBRD αναγνωρίζει ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «η προηγούμενη κυβέρνηση τήρησε συγκεκριμένες δεσμεύσεις που είχε αναλάβει ως το τέλος του 2018, ενώ η νέα κυβέρνηση έχει ρίξει το βάρος στην εφαρμογή καίριων μεταρρυθμίσεων που αφορούν στο δημοσιονομικό πεδίο, την αγορά εργασίας, αλλά και στην κατεύθυνση της διακυβέρνησης».

Ξεχωριστή αναφορά κάνει η EBRD στην πλήρη άρση των capital controls από τον Σεπτέμβριο του 2019, επισημαίνοντας πως μετά από τέσσερα χρόνια περιορισμών, μπαίνει ένα τέλος και η ροή κεφαλαίων είναι πλέον ελεύθερη.

1

Οι βασικές προτεραιότητες για το 2020

Αναλύοντας τις βασικές στοχεύσεις της ελληνικής κυβέρνησης για το 2020, οι αναλυτές της EBRD στέκονται στις εξής τρεις:

- Απαιτείται μεγαλύτερη πρόοδος στην κατεύθυνση μείωσης του όγκου των κόκκινων δανείων των τραπεζών.

- Πρέπει να επιταχυνθεί το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων και ιδιωτικοποιήσεις – ορόσημο, όπως το Ελληνικό, να πραγματοποιηθούν εντός των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν συμφωνηθεί. «Το Ελληνικό έχει την προοπτική να τονώσει την ελληνική οικονομία», διαπιστώνει η EBRD.

- Είναι άμεσα αναγκαίες οι μεταρρυθμίσεις στο μέτωπο της διακυβέρνησης.

Οι επιδόσεις της Ελλάδας στους σχετικούς δείκτες διακυβέρνησης είναι φτωχές, αντανακλώντας την πολυετή αδυναμία της δημόσιας διοίκησης και την ανεπαρκή εταιρική διακυβέρνηση. «Η νέα κυβέρνηση πρέπει να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις προς αυτή την κατεύθυνση», σημειώνουν οι αναλυτές της EBRD.