Την εισαγωγή ενός συστήματος Non-domicile όπως αυτά που υλοποιούνται στη Μεγάλη Βρετανία, στην Ιρλανδία, στην Κύπρο και την Ιταλία προβλέπει το φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε προς διαβούλευση από το υπουργείο Οικονομικών. Μάλιστα με βάση τον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό το ελληνικό σύστημα που παρουσιάστηκε εκτιμάται ως ιδιαίτερα ελκυστικό.

Τα φορολογικά προγράμματα Non-domicile ή non-dom για συντομία, προσφέρουν φορολογική κατοικία σε ξένους πολίτες μέσω ενός ελκυστικού πλαισίου για το σύνολο της περιουσίας τους ανεξαρτήτως από το που βρίσκεται αυτή. Απευθύνονται σε άτομα πολύ υψηλού εισοδήματος που αναζητούν ευνοϊκή φορολόγηση για να μεταφέρουν την φορολογική τους έδρα.

Βάσει των όσων προβλέπει το νομοσχέδιο οι ξένοι κάτοικοι που θέλουν να μεταφέρουν την έδρα τους στην Ελλάδα θα πληρώνουν σταθερό φόρο 100.000 ευρώ τον χρόνο συν 20.000 ευρώ για κάθε μέλος της οικογενείας τους. Επιπλέον θα πρέπει να επενδύσουν τουλάχιστον 500.000 ευρώ σε ακίνητα, επιχειρήσεις η κινητές αξίες στην Ελλάδα μέσα σε μια τριετία, ή να έχουν άδεια διαμονής μέσω του προγράμματος Χρυσή Βίζα. Τέλος θα πρέπει να περνούν τουλάχιστον 183 ημέρες στην Ελλάδα.

Το ποσό των 100.000 φόρου μπορεί να φαντάζει μεγάλο, αλλά για τις οικονομικές επιφάνειες στις οποίες απευθύνεται είναι ιδιαίτερα συμφέρον, δεδομένου του οικονομικού οφέλους που φέρνει.  Δεδομένου μάλιστα ότι δεν υπάρχει φορολογική κλίμακα και το ποσό του φόρου είναι σταθερό ανεξαρτήτως εισοδήματος, όσο μεγαλύτερη είναι η περιουσία, τόσο αυξάνεται το όφελος.

Η πολιτική non-dom ξεκίνησε από τη Μεγάλη Βρετανία και έκανε το Λονδίνο παγκοσμίως διάσημο ως την πρωταρχική Ευρωπαϊκή πόλη για την εγκατάσταση διεθνών ιδιωτών με μεγάλη προσωπική περιουσία (Άραβες, Έλληνες, Κινέζοι, Ρώσοι κλπ). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Μεγάλη Βρετανία εισπράττει συνολικά περίπου 6 δισ. λίρες (7,02 δισ. ευρώ) σε φόρους από όσους έχουν αξιοποιήσει το πρόγραμμα στη χώρα. Παρόμοιες πολιτικές ακολουθήθηκαν και από άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ της αγγλοσαξονικής παράδοσης Μάλτα, Ιρλανδία, Κύπρο το 2015 και τελευταία την Ιταλία.