Αύξηση των προσλήψεων πλήρους και μερικής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και αύξηση μισθών στο σύνολο των επιχειρήσεων, κατέγραψε ο ΕΦΚΑ μέσα από την υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ).

Πιο συγκεκριμένα, από τον Απρίλιο του 2018 έως τον Απρίλιο του 2019 το σύνολο των απασχολουμένων ανέρχεται στα 2.352.294, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9,5%, ενώ ο μέσος μισθός αυξήθηκε στις επιχειρήσεις κατά 5,48% μέσα σε ένα έτος, φθάνοντας στα 1.170,73 ευρώ.

Αναλογικά, το μέσο ημερομίσθιο στις επιχειρήσεις αυξήθηκε τον φετινό Απρίλιο κατά 3,47% σε  σύγκριση με τον περυσινό, φθάνοντας στα 51,38 ευρώ, σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα. 

Τον φετινό Απρίλιο ο αριθμός των ασφαλισμένων με πλήρη απασχόληση αυξήθηκε στις κοινές επιχειρήσεις κατά 10,86%, ενώ αύξηση κατά 6,93% παρουσίασε και ο αριθμός των απασχολουμένων με μερική.

Στη μερική απασχόληση ο μέσος μισθός ανέρχεται σε 404,50 ευρώ και σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, με τον μισθό αυτόν αμείβεται το 28,66% του συνόλου των εργαζομένων της χώρας, δηλαδή σχεδόν ένας στους τρεις μισθωτούς.

Στο σύνολο των επιχειρήσεων, το 22,24% των ασφαλισμένων είναι έως 29 ετών και το 50,95% έως 39 ετών. Επίσης, τα στοιχεία δείχνουν ότι το 21,97% των εργαζομένων απασχολούνται ως υπάλληλοι γραφείου.

Στο σύνολο των ασφαλισμένων το 20,76% απασχολείται στον κλάδο Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, το 16,05% στον κλάδο Ξενοδοχεία και Εστιατόρια και το 12,43% στις Μεταποιητικές Βιομηχανίες.

Το 21,29% των ασφαλισμένων με ελληνική υπηκοότητα απασχολείται στο Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο το 14,40% σε Ξενοδοχεία και Εστιατόρια και το 11, 96% στις Μεταποιητικές Βιομηχανίες.

Αντίστοιχα, το 31,6% των ασφαλισμένων υπηκοότητας άλλης χώρας εργάζεται στα ξενοδοχεία και στα εστιατόρια.