Σειρά διατάξεων που συνιστούν από μόνες τους ένα μίνι εργασιακό νομοσχέδιο, αποτελούν τον βασικό άξονα του αναπτυξιακού σχεδίου νόμου, που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή για διαβούλευση.

Οι 10 άξονες των παρεμβάσεων του υπουργείου Εργασίας αφορούν:

1. Την δυνατότητα εξαίρεσης από την υποχρεωτική εφαρμογή μιας κλαδικής σύμβασης για μικρές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν πρόβλημα βιωσιμότητας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα προχωρήσουν σε απολύσεις. 

Τέτοιες επιχειρήσεις είναι: όσες αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα (δηλαδή επιχειρήσεις σε καθεστώς προπτωχευτικής διαδικασίας, ή πτώχευσης ή εξωδικαστικού συμβιβασμού ή εξυγίανσης), επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας και Νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού σκοπού.

2. Την παράταση της ρύθμισης των οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία μέχρι 31.12.2019,  για τους μη μισθωτούς και τους αγρότες που βρίσκονται στο δεύτερο στάδιο για υποβολή αίτησης στο ΚΕΑΟ

3. Την επιβολή προσαύξησης 12% στην αμοιβή κάθε επιπλέον ώρας εργασίας, πέραν των συμφωνημένων, στο πλαίσιο μερικής απασχόλησης ή εκ περιτροπής εργασίας.

4. Την κατάργηση της μονομερούς προσφυγής στον ΟΜΕΔ.

5. Το «μπλοκάρισμα» της υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) στους μη συνεπείς εργοδότες, εφόσον δεν έχουν πληρώσει τις ασφαλιστικές εισφορές που χρωστούν.

Μετά τη «φραγή», οι οφειλέτες θα μπορούν να υποβάλουν την ΑΠΔ με μαγνητικό μέσο, μόνο στο υποκατάστημα στο οποίο ανήκουν, με υποχρέωση είτε της εξόφλησης των οφειλόμενων ποσών είτε της ρύθμισής τους προκειμένου να επανακτήσουν το δικαίωμα της ηλεκτρονικής υποβολής.

6. Την κατάργηση των ενδιάμεσων εκπτώσεων στα πρόστιμα του ΣΕΠΕ στην περίπτωση που ο εργοδότης προσλάβει τον εργαζόμενο με σύμβαση πλήρους απασχόλησης και διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους (12 μήνες). Το πρόστιμο από 10.500 ευρώ θα μειώνεται στα 2.000 ευρώ. 

7. Την θεώρηση της καθυστερημένης καταβολής δεδουλευμένων για περισσότερους από δύο μήνες ως μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα.

​​​​​​8. Την δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας των συνδικαλιστών για τη λήψη αποφάσεων για διεξαγωγή απεργίας και την δημιουργία ηλεκτρονικών μητρώων για συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων αλλά και εργοδοτών.

9. Την υποχρέωση των εργοδοτών να δηλώνουν στην ΕΡΓΑΝΗ και τους εργαζομένους που απασχολούν και τους αμείβουν με το εργόσημο.

10. Την δημιουργία Εθνικού Μητρώου Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, όπου θα αναρτώνται όλες οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας (επιχειρησιακές, κλαδικές και διαιτητικές αποφάσεις) και θα έχουν πρόσβαση εργαζόμενοι και εργοδότες.