Με αυξημένη επισκεψιμότητα ολοκληρώθηκε η 7η εβδομάδα λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την προστασία της πρώτης κατοικίας και την ευνοϊκή ρύθμιση και επιδότηση των στεγαστικών, καταναλωτικών και επιχειρηματικών δανείων, με υποθήκη στην κύρια κατοικία.

Συγκεκριμένα, στις επτά εβδομάδες λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία της αίτησης 14.822 χρήστες.

Αθροιστικά από 1/7/2019 μέχρι 18/8/2019:

  • Έχουν εισέλθει στην πλατφόρμα 68.823 χρήστες.
  • Έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία ετοιμασίας της αίτησης 14.822 χρήστες.
  • Έχουν υποβληθεί 22 αιτήσεις και διαβιβαστεί στις τράπεζες.