Στην τελική ευθεία μπαίνει η συγκρότηση και στελέχωση του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής, που θα αναλάβει το έργο της είσπραξης των χρεών περίπου 4 εκατομμυρίων οφειλετών του Δημοσίου, που ξεπερνούν τα 104 δισ. ευρώ.

Η πρόσκληση για τη στελέχωση του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών Αττικής ήδη τρέχει και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως και τις 31 Αυγούστου 2019. Από την 1η Νοεμβρίου τα 120 στελέχη που θα επιλεγούν για τη νέα υπηρεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων θα πιάσουν δουλειά.

Το Κέντρο Είσπραξης Οφειλών Αττικής είναι αρμόδιο για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών, με τη λήψη στοχευμένων μέτρων για οφειλές που καθορίζονται, αρμοδίως, με συγκεκριμένα κριτήρια, οπουδήποτε στην επικράτεια, οφειλετών που υπάγονται σε οποιαδήποτε ΔΟΥ της Περιφέρειας Αττικής, παράλληλα με τις κατά τόπον αρμόδιες ΔΟΥ, οι οποίες εξακολουθούν να έχουν αρμοδιότητα για την επιδίωξη είσπραξης των οφειλών αρμοδιότητάς τους, καθώς και για τη διαχείριση χαρτοφυλακίου οφειλών ανεπίδεκτων είσπραξης.

Σήμερα ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής εξέδωσε εγκύκλιο σύμφωνα με την οποία ο προϊστάμενος του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών Αττικής της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ορίζεται παράλληλα αρμόδιος με τους Προϊσταμένους της Δ.Ο.Υ. ΙΖ΄ Αθηνών και της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών που υπάγονται στην αρμοδιότητα αυτών των εφοριών.

Για όσο χρονικό διάστημα υφίστανται οφειλές στις ανωτέρω  εφορίες το Κέντρου Είσπραξης Οφειλών Αττικής θα είναι αρμόδιο και για την επιδίωξη είσπραξης των λοιπών οφειλών, οπουδήποτε στην επικράτεια των οφειλετών με χρέη στη Δ.Ο.Υ. ΙΖ΄ Αθηνών και στη Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας παράλληλα με τους καθ’ ύλην αρμόδιους προϊσταμένους των εφοριών αυτών.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, «σε περίπτωση που εξοφληθούν οι οφειλές στις ως άνω Δ.Ο.Υ ΙΖ’ Αθηνών και Γλυφάδας, το Κ.Ε.ΟΦ. Αττικής παραμένει αρμόδιο για τη συνέχιση ή ολοκλήρωση της διαδικασίας διοικητικής εκτέλεσης για τα χρέη που συνεχίζουν να υφίστανται οπουδήποτε στην επικράτεια».

Κατά την ίδια εγκύκλιο, η επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών διενεργείται από τον προϊστάμενο του Κ.Ε.ΟΦ. Αττικής, κατά προτεραιότητα, στις επιλεγμένες υποθέσεις που έχουν προτεραιοποιηθεί, όπως του γνωστοποιούνται με βάση την ετήσια στοχοθεσία είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών