Σχεδόν με το μισό κόστος σε σχέση με τον Ιούνιο δανείστηκε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, κατά τη σημερινή έκδοση εξάμηνων εντόκων γραμματίων.

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με την υποχώρηση του κόστους δανεισμού του Ελληνικού Δημοσίου σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Ειδικότερα, σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 1,250 δισ. ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 0,23%, όταν στη αντίστοιχη έκδοση του Ιουνίου η απόδοση ήταν 0,41%.

Για τα εξάμηνα έντοκα γραμμάτια υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 2 δισ. ευρώ, πού υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,61 φορές. Συνολικά έγινε αποδεκτό ποσό 1,625 δισ. ευρώ.

Να σημειωθεί πως η απόδοση του δεκαετούς ελληνικού ομολόγου διαμορφώνεται σήμερα στο 2,094%, ήτοι σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Η διαφορά απόδοσης με το γερμανικό ομόλογο αναφοράς, δηλαδή το λεγόμενο spread είναι στις 247 μονάδες βάσης, στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Ιανουάριο του 2010.

Η  απόδοση του πενταετούς ελληνικού ομολόγου διαμορφώνεται σήμερα στο 1,075%, σε νέα ιστορικά χαμηλά επίπεδα.