Τις πιθανές επιλογές για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους ανακοίνωσε πως ξεκίνησε να εξατάζει ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM), διευκρινίζοντας όμως, ότι οι διαβουλεύσεις πραγματοποιούνται σε «καθαρά τεχνικό επίπεδο».  

«Αυτές οι επιλογές δεν έχουν συζητηθεί σε πολιτικό επίπεδο» τόνισε ο ESM και πρόσθεσε ότι «κάθε πιθανή απόφαση για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους θα πρέπει να ληφθεί με τη σύμφωνη γνώμη όλων των κρατών - μελών».

Να υπνεθυμίσουμε ότι βάσει της συμφωνίας του Αυγούστου, η Ευρωζώνη δεσμεύεται να εξετάσει – εάν κριθεί απαραίτητο – τη λήψη πρόσθετων μέτρων προς την κατεύθυνση της διασφάλισης της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους.

Η συμφωνία του καλοκαιριού έθετε παράλληλα, ως αναγκαία προϋπόθεση την εφαρμογή του μεταρρυθμιστικού προγράμματος, ενώ απέκλειε κάθε ενδεχόμενο ονομαστικού «κουρέματος» του χρέους.