Η εκπόνηση και η έγκριση της στρατηγικής εξόδου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), από το μετοχικό κεφάλαιο των συστημικών τραπεζών είναι η τελευταία αποστολή που καλείται να φέρει σε πέρας η Διοίκηση του ΤΧΣ.

Προσφάτως καλύφθηκαν οι ανοικτές θέσεις στην εκτελεστική επιτροπή και στο γενικό συμβούλιο του ΤΧΣ με τα πρόσωπα που κατέλαβαν τις θέσεις να είναι αρεστά τόσο στην Τράπεζα της Ελλάδος όσο και στο υπουργείο Οικονομικών.

Στην εκτελεστική επιτροπή του ΤΧΣ αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος ανέλαβε ο Ηλίας Ξηρουχάκης, ο οποίος ήταν μέχρι πρόσφατα μέλος της εκτελεστικής επιτροπής και ο οποίος υποστηρίζεται από το Διοικητής της ΤτΕ Γιάννη Στουρνάρα. Τη θέση του στην Επιτροπή κατέλαβε η Μαρίκα Ιωάννου Φραγκάκη, προσωπική φίλη του Ευκλείδη Τσακαλώτου, η οποία ήταν μέχρι πρόσφατα μέλος του Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Και οι δύο εμφανίζονται να διατηρούν καλή σχέση με τον διευθύνοντα σύμβουλο του Ταμείου Μάρτιν Τζούρντα.

Για να αναλάβουν οι κ.κ. Ξηρουχάκης και Φραγκάκη καθήκοντα στην εκτελεστική επιτροπή του ΤΧΣ, ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος έλαβε πρώτα την έγκριση της ομάδας εργασίας της Ευρωομάδας (EWG), ενώ είχε προηγηθεί σχετική απόφαση της Επιτροπής Επιλογής του ΤΧΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες την παρούσα περίοδο το ΤΧΣ εξετάζει το πώς θα μπορούσε να διαθέσει τις συμμετοχές που κατέχει στις Alpha Bank, Eurobank,  Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς, ώστε να παραχθεί το μέγιστο δυνατό όφελος για το Δημόσιο. Η σχετική έκθεση έχει ήδη καθυστερήσει και η διαβούλευση με το υπουργείο Οικονομικών – το βασικό μέτοχο- είναι συνεχής. 

Πρέπει να σημειωθεί πως το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας διαθέτει σήμερα στην Alpha Bank 169.175.146 μετοχές αξίας 207 εκατ. ευρώ, στην Eurobank 52.080.673 μετοχές αξίας 39,2 εκατ. ευρώ, στην Εθνική Τράπεζα 3.694.689.147 μετοχές αξίας 750 εκατ. ευρώ και στην Τράπεζα Πειραιώς 2.307.508.300 μετοχές αξίας 361 εκατ. ευρώ.

Συνολικά σήμερα το ΤΧΣ διαθέτει το 40,39% της Εθνικής, το 26,42% της Πειραιώς, το 11,01% της Alpha και το 2,38% της Eurobank. Με σημερινές τιμές η αξία του χαρτοφυλακίου του ΤΧΣ στις τέσσερεις συστημικές τράπεζες διαμορφώνεται στα 1,3 δισ. ευρώ. 

Υπενθυμίζεται πως το ΤΧΣ είχε διαθέσει 49,7 δισ. ευρώ για την κεφαλαιακή ενίσχυση των συστημικών τραπεζών και την κάλυψη του κεφαλαιακού κενού των υπό εκκαθάριση τραπεζών. Το 2014 η τότε κυβέρνηση εκτιμούσε πως θα μπορούσε να ανακτήσει τα 35 δισ. ευρώ από τα 49,7 δισ. ευρώ. Τελικά μετά την τρίτη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών το ποσό των ανακτήσιμων χρημάτων περιορίσθηκε κάτω από τα 5 δισ. ευρώ περίπου, δηλαδή στη καλύτερη περίπτωση το Δημόσιο θα λάβει πίσω μόλις το 10% των χρημάτων που έβαλε για να διασώσει τις τράπεζες.

Το υπόλοιπο 90% «εξαϋλώθηκε» μέσα από τις αυξήσεις κεφαλαίου υπέρ των ιδιωτών, μέσα από τις καθυστερήσεις στην εκκαθάριση και κυρίως μέσα από την κατάρρευση των τραπεζικών μετοχών, λόγω των διαρκών πολιτικών αναταραχών.