Στο 4,4% του ΑΕΠ ή στα 8,1 δισ. ευρώ ανήλθε το πρωτογενές πλεόνασμα της Ελλάδος το 2018, από 3,9% του ΑΕΠ ή 6,9 δισ. ευρώ το 2017.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έκαναν σήμερα η Eurostat και η ΕΛΣΤΑΤ για τα δημοσιονομικά μεγέθη του 2018 σε Ευρωζώνη και ΕΕ των 28, η Ελλάδα πέρυσι είχε πλεονασματικό δημοσιονομικό ισοζύγιο κατά 1,1% του ΑΕΠ ή κατά 1,9 δισ. ευρώ.

Βάσει των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ το ελληνικό ΑΕΠ ανήλθε στα 184,7 δισ. ευρώ το 2018 από 180,21 δισ. ευρώ το 2017.

Τα δημόσια έσοδα ανήλθαν στο 47,2% του ΑΕΠ (88,3 δισ. ευρώ) και οι κρατικές δαπάνες στο 46,7% του ΑΕΠ (86,3 δισ. ευρώ). Το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ ανήλθε στο 181,1% ή στα 334,5 δισ. ευρώ, έναντι 317,4 315 δισ. ευρώ ή 176,2% του ΑΕΠ το 2017.

Η πιστοποίηση της δημοσιονομικής υπεραπόδοσης της Ελλάδας για το 2018 φέρνει την κυβέρνηση σε πλεονεκτική θέση στις επικείμενες συζητήσεις για την προεκλογική αξιοποίηση του δημοσιονομικού χώρου του 2019.

Το 2018, το δημοσιονομικό έλλειμμα και το δημόσιο χρέος τόσο της ζώνης του ευρώ όσο και της ΕΕ των 28 μειώθηκαν σε σχετικούς όρους σε σύγκριση με το 2017.

Στη ζώνη του ευρώ, ο δείκτης του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ μειώθηκε από 87,1% του ΑΕΠ στο τέλος του 2017 στο 85,1% του ΑΕΠ στο τέλος του 2018 και στην ΕΕ των 28 από το 81,7% στο 80%. Στη ζώνη του ευρώ ο λόγος του δημόσιου ελλείμματος προς το ΑΕΠ μειώθηκε από 1% το 2017 σε 0,5% το 2018 και στην ΕΕ των 28 από 1% στο 0,6%.