Στις 24 Νοεμβρίου αναμένεται να παρουσιαστούν οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καθιέρωση ενός Ευρωπαϊκού Σχήματος Εγγύησης Καταθέσεων στο πλαίσιο της εμβάθυνσης της ΟΝΕ και της ολοκλήρωσης της Τραπεζικής Ένωσης. Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής, αρμόδιος για το ευρώ και τον Κοινωνικό Διάλογο, Valdis Dombrovskis, ανακοίνωσε ότι «η χρηματοπιστωτική σταθερότητα αποτελεί προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη και την περαιτέρω σύγκλιση μεταξύ των κρατών μελών. Πρέπει να ολοκληρώσουμε την Τραπεζική Ένωση, καθώς αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες για μια ανθεκτική και δυναμική Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Η σημερινή συζήτηση στην Επιτροπή αποδεικνύει τη δέσμευσή μας να προτείνουμε τα πρώτα βήματα προς την κατεύθυνση ενός πανευρωπαϊκού σχήματος εγγύησης καταθέσεων ήδη από αυτό το έτος».

Ο Ευρωπαίος αξιωματούχος διαμήνυσε ότι η διασφάλιση της οικονομικής σταθερότητας στην Ευρωζώνη διέρχεται μέσω της ασφάλειας των τραπεζικών καταθέσεων, ανεξάρτητα της χώρας όπου βρίσκονται.

Παράλληλα, κατέστησε αναγκαία τη διάρρηξη της σχέσης τραπεζών – κρατών, σημειώνοντας ότι οι προβληματικές τράπεζες δεν θα πρέπει να επιβαρύνουν τον δημόσιο προϋπολογισμό ενός κράτους:

«Πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ της μείωσης του κινδύνου και της κατανομής του κινδύνου» συνέχισε, επαναλαμβάνοντας την ανάγκη δημιουργίας ενός συστήματος διασφάλισης των καταθέσεων έναντι των κινδύνων και της κακοδιαχείρισης των τραπεζικών διοικήσεων. Χρειαζόμαστε ένα πανευρωπαϊκό σύστημα ότι οποίο θα διασφαλίζει τις καταθέσεων των πολιτών, σε περίπτωση «εξάντλησης» των εθνικών λύσεων, διευκρινίζοντας ωστόσο, ότι αυτό το σύστημα δεν θα πρέπει να συνιστά αφορμή για μία χώρα – μέλος να μην δημιουργήσει το δικό της ταμείο ασφάλειας, όπως άλλωστε επιβάλλεται και από τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς».